เอกสารแนบ (อ่านวิธีแนบเอกสารก่อน)
วิธีการแนบเอกสาร
1. นักศึกษานำไฟล์เอกสารแนบทุกไฟล์เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์ ประกอบด้วย
1.1. ไฟล์ภาพผลการเรียนที่สามารถมองเห็นข้อมูลครบถ้วน
1.2. ไฟล์ภาพถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
1.3. ไฟล์ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
1.4. ไฟล์ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
1.5. ไฟล์ภาพหนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองที่ลงลายมือชื่อยินยอมแล้ว
2. แชร์ลิงค์ ทุกไฟล์ไปที่ sarawut.wan@lru.ac.th โดยตั้งสถานะ (ดูได้)
3. นำลิ้งภาพถ่ายมาแนบไว้ให้ครบถ้วน
Email address *
แนบภาพ ผลการเรียน *
ถ่ายรูปเก็บไว้ใน ไดรฟ์ ของตนตั้งค่า ให้สิทธิ์ sarawut.wan@lru.ac.th เข้าถึงได้ และนำลิ้งค์ภาพมาแนบ
Your answer
แนบรูปถ่าย บัตรประจำตัวนักศึกษา *
ถ่ายรูปเก็บไว้ใน ไดรฟ์ ของตนตั้งค่า ให้สิทธิ์ sarawut.wan@lru.ac.th เข้าถึงได้ และนำลิ้งค์ภาพมาแนบ
Your answer
แนบรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน *
ถ่ายรูปเก็บไว้ใน ไดรฟ์ ของตนตั้งค่า ให้สิทธิ์ sarawut.wan@lru.ac.th เข้าถึงได้ และนำลิ้งค์ภาพมาแนบ
Your answer
แนบรูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เซ็นสำเนาถูกต้อง) *
นศ. ถ่ายรูปเก็บไว้ใน ไดรฟ์ ของตนตั้งค่า ให้สิทธิ์ sarawut.wan@lru.ac.th เข้าถึงได้ และนำลิ้งค์ภาพมาแนบ
Your answer
แนบรูปถ่ายหนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง *
เมื่อผู้ปกครองลงชื่อในหนังสือให้ความยินยอมแล้ว.......นศ. ถ่ายรูปเก็บไว้ใน ไดรฟ์ ของตนตั้งค่า ให้สิทธิ์ sarawut.wan@lru.ac.th เข้าถึงได้ และนำลิ้งค์ภาพมาแนบ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. Report Abuse