Formular privind Adunarea Generala a TNPD din 2022/ GA 2022 TNPD Form
Asociația THE NEW PAGAN DAWN (Noii Zori Păgâni), abreviată TNPD  este prima și cea mai mare organizație culturală din România care are drept scop ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele păgâne/neopăgâne și a științelor ezoterice.

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației prezentul formular reprezintă o modalitate digitala de aderare la ASOCIATIA THE NEW PAGAN DAWN, persoana juridica romana, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 1458/A/2020, avand CUI 43093143, cu sediul profesional in mun. Bucuresti, Str. Sergent Gheorghe Tache, nr. 4B, Sector 4, si comunicare postala in mun. Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 119, bl. 11, Sector 4, si comunicare electronica pe mail secretariat@thenewpagandawn.eu, telefon fix 0373769894, fax 0317107034, telefon mobil 0745686833.

Datele transmise de dvs. prin intermediul acestui formular sunt transmise prin email, pe adresa oficială a instituției noastre și nu sunt stocate fizic într-o bază de date disponibilă online.

Prin transmiterea acestui formular imi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale.

Sunt informat că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Asociatia THE NEW PAGAN DAWN este operator de date cu caracter personal autorizat sub nr. 19833 din data: 07/10/2020 la Autoritatea National de Supraveghere a Prelucraril Datelor cu Caracter Personal, cu responsabil DPO numit in persoana dlui. Hututui Corneliu, mail secretariat@thenewpagandawn.eu.

Pentru orice intrebari, neclaritati sau situatii tehnice vă rugam sa ne scrieti la secretariat@thenewpagandawn.eu.

___

The NEW PAGAN DAWN Association, abbreviated TNPD, is the first and largest cultural organization in Romania that aims to raise the spiritual level of people by popularizing information about pagan/neo-pagan cults and esoteric sciences.

Following the provisions of the Statute of the Association and the Regulation of Organization and Functioning of the Association, this form represents a digital way to join THE NEW PAGAN DAWN ASSOCIATION, a Romanian legal entity, registered in the Register of Associations and Foundations under no. 1458 / A / 2020, having CUI 43093143, with professional headquarters in Bucharest, Str. Sergeant Gheorghe Tache, no. 4B, Sector 4, and postal communication in Bucharest, Soseaua Giurgiului, no. 119, bl. 11, Sector 4, and electronic communication by email secretariat@thenewpagandawn.eu, landline 0373769894, fax 0317107034, mobile phone 0745686833.

The data sent by you through this form is sent by email to the official address of our institution and is not physically stored in a database available online.

By submitting this form I give my consent to the use and processing of personal data.

I am informed that this data will be treated confidentially, following the provisions of Directive CE / 95/46 on the protection of individuals about the processing of personal data and the free movement of such data, transposed by Law no. 677/2001 on the protection of individuals about the processing of personal data and the free movement of such data with subsequent amendments and completions, as well as with the provisions of Directive 2002/58 / EC on the processing of personal data and protection of privacy in the electronic communications sector, transposed by Law no. 506/2004.

THE NEW PAGAN DAWN Association is a personal data operator authorized under no. 19833 date: 07/10/2020 at the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing, with the person in charge of the DPO appointed in the person of Mr. Hututui Corneliu, email secretariat@thenewpagandawn.eu.

For any questions, clarifications, or technical situations please write to us at secretariat@thenewpagandawn.eu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nume și prenume/Name and Surname *
Număr de telefon/Phone number *
Judetul reprezentat/ Represented County *
De unde veniti? / Where are you from? *
Modalitatea aleasa de a ajunge la locatie / Chosen way to arrive at destination *
Required
Daca ati raspuns cu feroviar completati ora la care va ajunge trenul in statia Predeal / If you answer by train please complete with the hour when you know as the train arrive in Predeal Station
In functie de ora aleasa un coleg se va deplasa cu masina pentru a va prelua din Gara Predeal si a va aduce la locatie. / By selected hour a member of the staff will take you from the Predeal Railway Station and drive to the housing location and meeting gathering.
Time
:
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy