Dotazník MPH
Dotazník záujmu o štúdium MPH (Master of Public Health) programu

Milí študenti!
Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie záujmu o štúdium MPH (Master of Public Health) v anglickom jazyku na Univerzite Komenského v Bratislave.  
Ide o projekt štrukturálnych fondov EÚ s cieľom vytvoriť nový študijný program  pre potreby odbornosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti absolventov v oblasti ochrany a podpory zdravia populácie. Interdisciplinárne štúdium bude prebiehať na Lekárskej fakulte,  Fakulte managementu, Právnickej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Podmienkou pre prijatie bude úspešne ukončený bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania, resp. úspešne ukončený 3. ročník štúdia medicíny.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pohlavie *
Na akej univerzite/vysokej škole, resp. fakulte študujete? *
(uveďte zaužívanú skratku napr. LF UK Bratislava)
Aký je Váš študijný odbor? *
V ktorom ročníku študujete? *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ročník štúdia:
Aké je Vaša úroveň znalosti anglického jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)? *
A1 - Úroveň začiatočník, A2 - Úroveň základná, B1 - Úroveň mierne pokročilá, B2 - Úroveň pokročilá, C1 - Úroveň stredne pokročilá, C2 - Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Porozumenie - počúvanie:
Porozumenie - čítanie:
Hovorenie - ústna interakcia:
Hovorenie - samostatný ústny prejav:
Písanie:
Počuli ste už o štúdiu MPH (Master of Public health)? *
Ak áno, odkiaľ ste sa o danom štúdiu dozvedeli?
Clear selection
Mali by ste záujem študovať odbor MPH na Univerzite Komenského v anglickom jazyku? *
Ktoré zo základných oblastí štúdia MPH sa Vám zdajú najzaujímavejšie? *
Komunikujete radi s ľuďmi? *
Chceli by ste zastupovať záujmy iných? *
Máte chuť meniť veci k lepšiemu? *
Baví Vás verejne vystupovať? *
Máte predstavu o využiteľnosti vedomostí a zručností získaných počas štúdia MPH v reálnej praxi? *
Mali by ste záujem o štúdium MPH programu v anglickom jazyku na UK v Bratislave v externej forme v budúcnosti, ak tento bude akreditovaný? *
Prajete si byť aj naďalej informovaný o ponuke štúdia MPH na UK v Bratislave v anglickom jazyku? *
Ak áno, uveďte, prosím, svoj e-mail
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy