Apelační systém České republiky
Dotazníkové šetření I.
Email address *
1. Jakou pozici zastáváte ve vinařství? *
2. V jaké podoblasti se nachází Vaše vinařství? *
3. Kolik litrů vína ročně Vaše společnost vyrábí? *
4. Jste členem některého VOC? *
5. Reprezentuje Vaše zájmy spolek VOC dostatečně? *
6. Jste pro vytvoření víceúrovňového systém označení (podobně jako ve Francii, Itálii, Španělsku apod.)? *
7. Které faktory považujete za určující pro kvalitu vína. *
Svoje hodnocení vyjádřete seřazením od 1 do 9, kdy 9 má hodnotu nejvyšší.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a) Půdní profil
b) Klimatické podmínky
c) Odrůda révy vinné
d) Vinifikace
e) Historické souvislosti
f) Nadmořská výška
g) Srážky
h) Úspěch na soutěžích
i) Režim obhospodařování
8. Uvítáte případný společný marketing podporující Apelační systém ČR? *
9. Která země je podle vás svým apelačním systém vhodná jako vzor pro ČR? *
10. Odůvodněte vaši odpověď na otázku č. 9 *
Your answer
Pokud jste členem VOC
11. Kolik průměrně litrů vína ročně s označením VOC uvedete na trh?
Odpovídáte, jste-li členem VOC.
Your answer
12. Odpovězte na následující tvrzení.
Svoje hodnocení vyjádřete na škále od 1 do 5, kde 1 = rozhodně souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = nevím, 4 = spíše nesouhlasím a 5 = rozhodně nesouhlasím. Odpovídáte, jste-li členem VOC.
1 rozhodně ano
2 spíše ano
3 nevím
4 spíše ne
5 rozhodně ne
Používání označení VOC je pro vinařství prestižní.
Označení VOC je pro spotřebitele srozumitelné.
Označení VOC umožňuje spotřebiteli snazší orientaci na trhu s vínem.
Označení VOC pomáhá v konkurenčním boji proti zahraničním vínům.
Vína VOC mají u spotřebitele pozitivní ohlas.
S VOC je naše vinařství ztotožněné.
Označení VOC přispívá k vyšším prodejům vín.
13. Považujete za přínos vytvoření komplexního Apelačního systému ČR?
K vyjádření tohoto přínosu použijte prosím desetibodovou škálu, kdy 0 = vůbec žádný přínos, 10 = maximálně možný přínos. Odpovídáte, jste-li členem VOC.
14. Vnímáte víno s označením VOC jako filozofii stylu výroby, nebo jako marketingový nástroj?
Odpovídáte, jste-li členem VOC.
15. Jsou podle Vás úspěchy vín VOC na soutěžích důležitým měřítkem odrážející kvalitu vína?
Doplňující otázky
16. Máte zájem o prohlubování znalostní v oblasti apelací?
17. Jakou formu vzdělávání v oblasti apelací preferujete?
Můžete zvolit více odpovědí.
18. Do jaké míry se odborné školy podle Vás věnují románskému systému?
K vyjádření této míry použijte prosím desetibodovou škálu, kdy 1 = v minimální míře, 10 = v maximální možné míře.
19. Souhlasíte s tvrzením, že osvěta v oblasti románského systému značení vín může posílit postavení moravských a českých vín na trhu?
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku.
Pokud nejste členem VOC
11. Jaké máte mínění o označení VOC?
Odpovídáte, nejste-li členem VOC.
12. Pokud nemáte o označení VOC dobré mínění, napište proč?
Odpovídáte, nejste-li členem VOC. Můžete zvolit více odpovědí.
13. Považujete za přínos vytvoření komplexního Apelačního systému ČR?
K vyjádření tohoto přínosu použijte prosím desetibodovou škálu, kdy 0 = vůbec žádný přínos, 10 = maximálně možný přínos. Odpovídáte, nejste-li členem VOC.
14. Proč jste dosud nevyužili možnosti označovat vína VOC?
Odpovídáte, nejste-li členem VOC.
Your answer
15. Uvažujete, nebo neuvažujete využít označení VOC?
Odpovídáte, nejste-li členem VOC.
16. Pokud uvažujete využít označení VOC, co by se muselo změnit při stávajícím systému?
Your answer
17. Vnímáte víno s označením VOC jako filozofii stylu výroby, nebo jako marketingový nástroj?
Odpovídáte, nejste-li členem VOC.
Doplňující otázky
18. Máte zájem o prohlubování znalostní v oblasti apelací?
19. Jakou formu vzdělávání v oblasti apelací preferujete?
Můžete zvolit více odpovědí.
20. Do jaké míry se odborné školy podle Vás věnují románskému systému?
K vyjádření této míry použijte prosím desetibodovou škálu, kdy 1 = v minimální míře, 10 = v maximální možné míře.
21. Souhlasíte s tvrzením, že osvěta v oblasti románského systému značení vín může posílit postavení moravských a českých vín na trhu?
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service