GYVENTOJŲ APKLAUSA (2020 birželis-liepa-rugpjūtis)

Rokiškio rajono vietos veiklos grupe (VVG) siekia skatinti vietos bendruomenių veiklą, padėti joms sutelkti gyventojus patiems spręsti opiausias vietovių problemas. Rengiame pasiūlymus, kaip skatinti vietinę ūkinę veiklą, geriau panaudoti gamtos, istorijos ir kultūros vertybes šiame rajone. Jų įgyvendinimas padėtų gerinti gyvenimo sąlygas jūsų gyvenvietėje, puoselėti kraštovaizdį, išsaugoti istorijos ir kultūros paminklus, ugdyti gyventojų patriotiškumą ir visuomeniškumą.

Labai prašome atsakyti į VISUS klausimu
1. Įrašykite gyvenvietės (kaimo, miestelio) ir Jūsų gyvenamoje teritorijoje veikiančios bendruomenės pavadinimus *
2. Apklausoje dalyvauja: *
3. Jūsų amžius: *
4. Ar priskiriate save socialinei grupei? *
5. Jūsų išsilavinimas: *
6. Jūsų pagrindinis užsiėmimas: *
7. Jūsų šeimyninė padėtis: *
8. Jūsų šeimos sudėtis: *
9. Pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui (vidutiniškai) *
10. Pagrindinis pajamų šaltinis Jūsų šeimai: *
11. Įvertinkite keturių balų sistemoje Jūsų gyvenamojoje vietovėje teikiamų paslaugų kokybę: 1 - tokios paslaugos visai neteikiamos; 2 – nepatenkinama kokybė; 3 – patenkinama; 4 – gera *
1
2
3
4
1. Sveikatos apsaugos
2. Švietimo
3. Ryšių (pašto, telefono, interneto)
4. Viešojo transporto
5. Bendrojo naudojimo vandentiekio
6. Bendrojo naudojimo kanalizacijos
7. Gatvių, aikščių ir kitų visuomeninės paskirties vietų apšvietimo
8. Buitinio aptarnavimo (kirpyklų, siuvyklų, valyklų ir pan.)
9. Vaikų papildomo ugdymo ir popamokinio užimtumo
10. Bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų
11. Teisėtvarkos įstaigų (policijos, ugniagesių)
12. Organizuojamų išvykų į muziejus, teatrus ir kt.
12. Pažymėkite, kurias konkrečias paslaugų problemas Jūsų gyvenvietėje reikėtų spręsti neatidėliojant? *
Required
13. Surašykite, Jūsų manymu, tris - penkis svarbiausius žymius žmones ar gamtos, kultūros objektus jūsų apylinkėse, kurie yra arba galėtų tapti lankomais ir įvertinkite atsižvelgdami, ar yra pakankamai informacijos apie šiuos asmenis ar objektus, ar yra išlikę juos primenantys pastatai, sodybų vietos, ar yra jų atminimui skirtas muziejus, memorialinis kambarys mokykloje ar kitoje įstaigoje; ar sutvarkyti privažiavimai, įrengtos aikštelės automobiliams ir vietos turistų aptarnavimui, ar teikiamos ekskursijų, maitinimo, poilsio ir kitos paslaugos. 1 – visiškai nepasirengta; 2 - nepakankamai pasirengta; 3 – pakankamas pasirengta. Pvz.: Onuškio bažnyčia - 3
14. Įvertinkite ūkinės veiklos būklę jūsų gyvenvietėje (ne tik savivaldybės, bet ir vietos verslo teikiamas paslaugas ir vykdomas ūkines veiklas) *
15. Kaip keičiasi jūsų gyvenvietės (miestelio) gyventojų skaičius? *
16. Kokio amžiaus žmonės sudaro daugumą jūsų kaime (miestelyje)? *
17. Bedarbių skaičiaus kitimas jūsų gyvenvietėje (miestelyje) *
18. Ar daug Jūsų gyvenamojoje aplinkoje yra asmenų, neturinčių arba vengiančių darbo? *
19. Ar jūsų gyvenamoje vietovėje yra laisvų, nenaudojamų (apleistų, likusių be šeimininko) pastatų: *
20. Įvertinkite jūsų gyvenvietės perspektyvą *
21. Kaip vertinate savo apylinkių gyventojų saugumą? *
22. Jūsų būstas: *
23. Nurodykite, ar jūsų būstui teikiamos šios paslaugos: *
Taip
Ne
Centralizuotas šalto vandens tiekimas:
Centralizuotas karšto vandens tiekimas:
Centralizuotas nuotekų pašalinimas:
Centralizuotas šildymas:
Centralizuotas šiukšlių, atliekų surinkimas:
24. Prieš kiek metų pastatytas namas, kuriame gyvenate? *
25. Ar Jūsų būstą reikia remontuoti? *
26. Ar savo namuose turite kompiuterį: *
27. Ar turite nuosavą automobilį: *
28. Jei ateityje turėtumėte galimybę pasirinkti, kokio tipo būsto norėtumėte savo šeimai? *
29. Kaip vertinate savo gyvenimo sąlygas? *
30. Ar planuojate per artimiausius 1-2 metus asmeniškai imtis savarankiško verslo arba amato? *
31. Ar buvote išvykęs dirbti iš Lietuvos į kitą valstybę? *
32. Ar planuojate artimiausiu laiku išvykti iš Lietuvos dirbti kitoje valstybėje? *
33. Vietos bendruomenės, bendradarbiaudamos su savivaldybėmis ir verslininkais, daug kur bando pačios spręsti savo gyvenviečių problemas. Įvertinkite trijų balų sistemoje žemiau pateikiamų veiklos sričių svarbą jūsų gyvenvietei: 1 – labai svarbu, būtina imtis nedelsiant; 2 – šios veiklos bus galima imtis vėliau: 3 – ši veikla nėra aktuali mūsų gyvenvietei. *
1
2
3
1. Gyvenvietės aplinkos tvarkymas ir gražinimas
2. Sporto ir laisvalaikio centrų veikla
3. Prekybos (turgaviečių, parduotuvių) ir viešojo maitinimo įmonių veikla
4. Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų tvarkymas
5. Turistinės paskirties objektų aplinkos tvarkymas ir pritaikymasė
6. Kultūros įstaigų, muziejų, parodų salių ir kt. veikla eilutė
7. Švietimo įstaigų kūrimas ir veikla
8. Sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas
9. Pramonės, buitinio aptarnavimo, statybos, remonto įmonių veikla
10. Amatų (kalvių, stalių baldžių, dailidžių, akmenskaldžių, vežimų gamintojų ir pan.) ir tautodailininkų atgaivinimas ir plėtra
11. Viešojo susisiekimo paslaugų gerinimas
12. Globos reikalaujančių žmonių priežiūra
13. Verslo (ūkininkavimo) kompetencijų kėlimo veikla
34. Pažymėkite tas sritis, kuriomis jau užsiima Jūsų gyvenamojoje aplinkoje veikianti bendruomenė: *
Required
35. Pažymėkite penkias svarbiausias sritis kurių Jūsų bendruomenei labiausiai reikėtų imtis ateityje: *
Required
36. Įvertinkite šių uždavinių svarbą jūsų vietos bendruomenei trijų balų sistema: 1 – patys svarbiausi; 2 - svarbūs, bet ne svarbiausi; 3 - nesvarbūs. *
1
2
3
1. Nedarbo mažinimas
2. Gyventojų visuomeninio aktyvumo skatinimas
3. Tautos tradicijų išsaugojimas
4. Santykių tarp bendruomenės narių gerinimas
5. Pramonės, buitinio aptarnavimo, statybos, remonto įmonių veiklos plėtra
6. Jaunimo įtvirtinimas gimtajame krašte
7. Bendruomenę buriančių veiklų prieinamumas
8. Švietimo įstaigų (vaikų darželių, mokyklų) atkūrimas
9. Kultūrinės veiklos prieinamumas
10. Gyvenvietės aplinkos tvarkymas ir puoselėjimas
11. Kelių, gatvių tiesimas bei priežiūra
12. Gyventojų saugumo stiprinimas
13. Gyventojų turiningo poilsio prieinamumas
14. Sveikos gyvensenos propagavimas ir galimybių sportuoti sudarymas
15. Be šeimininkų likusio turto (apleistų pastatų, parkų, vandens telkinių ir kt.) tvarkymas
16. Religingumo ir dvasingumo puoselėjimas
17. Noro mokytis, įgyti naują profesiją populiarinimas
18. Gyventojų asmeninės atsakomybės skatinimas
19. Viešojo susisiekimo paslaugų gerinimas
20. Globos reikalaujančių žmonių priežiūra
37. Ar jūsų bendruomenės nariai dažnai susirenka? *
38. Ar jūsų apylinkės gyventojai noriai dalyvauja bendruomenės veikloje? *
39. Kurio amžiaus žmonės aktyviausiai dalyvauja vietos bendruomenės veikloje? *
40. Ar asmeniškai jaučiatės esąs stiprios, draugiškos vietos bendruomenės nariu? *
41. Kaip manote, ar naujam strateginiam laikotarpiui (2021-2027 m.) Rokiškio miesto veiklos grupė ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė turėtų: *
Pateikite pasiūlymus, kaip reikėtų spręsti atokesnių vietovių problemas, kad jos neištuštėtų:
Užpildymo data: *
Dėkojame už atsakymus Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy