Αίτηση συμμετοχής Ραδιοερασιτέχνη στις Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών

  Captionless Image

  Γενικά

  Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας Ραδιοεραστεχνικών Σταθμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και υπολειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων οι αδειοδοτημένοι ραδιοερασιτέχνες που είναι ενταγμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή συμμετέχουν και έχουν εκπαιδευτεί στις Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών (ΟΕΑ) των Συλλόγων Ραδιοερασιτεχνών μπορούν να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ραδιοερασιτέχνες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις Ο.Ε.Α της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου (Ε.Ρ.ΔΥ.Π.) καλούνται αφού διαβάσουν το εγχειρίδιο των Ο.Ε.Α, να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης που ακολουθεί ώστε αφού εγκριθεί η συμμετοχή τους στις Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών να εκπαιδευτούν στα Σχέδια Δράσης. Με την ένταξη οι συνάδελφοι θα αποκτήσουν Ταυτότητα Μέλους Ο.Ε.Α. και σχετική πινακίδα για το αυτοκίνητό τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις δράσεις κοινωφελούς προσφοράς της ΕΡΔΥΠ.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 10,000 and 99,999
  This is a required question
  This is a required question