Admitere USPEE ”C. Stere”_Master 2020, ciclul II
Completând acest formular automat Vă dați consimțământul pentru colectarea, păstrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la fel pentru veridicitatea datelor înscrise. Ținem să Vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal în ”USPEE ”C. Stere” are loc în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Nume *
Prenume *
Patronimic *
Sex *
Data, luna, anul naşterii *
MM
/
DD
/
YYYY
Locul naşterii *
Mediul de trai *
Viza de domiciliu permanent *
Localitatea/sectorul *
Strada *
Nr. *
Bl.
Ap.
Nr. telefon domiciliu
Nr. telefon mobil *
E-mail *
Act de identitate *
Seria *
Nr. *
Data eliberării *
MM
/
DD
/
YYYY
Cod personal *
Cetăţenia *
Naţionalitatea *
Evidenţa militară
Clear selection
Livret militar nr.
Data eliberării livretului
MM
/
DD
/
YYYY
Stagiul de muncă *
Numele, prenumele mamei
Numele, prenumele tatălui
Instituţia de învăţământ absolvită *
Profilul/domeniul de formare profesională *
Specialitatea *
Specializarea *
Media generală de licenţă (utilizați ”.” zecimal) *
Seria actului de studii *
Nr. actului de studii *
Anul absolvirii *
Limba de instruire în instituţia absolvită *
Facultatea solicitată *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy