แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง : กรุณาเลือกตอบคำตอบ ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัย ในอนาคตต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน *
เพศ *
ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy