Global Day of Coderetreat • 2014-11-15 • רשימת המתנה

טופס הרשמה ליום הבינלאומי הרביעי לקוד ריטריט ב-15 לנובמבר,
אישורים סופיים ישלחו לפני תחילת האירוע.

פרטים נוספים על האירוע באתר - http://coderetreat.co.il/

------------

האירוע כרגע מלא - ולכן מכאן והלאה ההרשמה היא לרשימת המתנה.
במידה ויתפנו מקומות אנחנו נפנה אליכם :)

  Captionless Image
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question