Αγγλικά επικοινωνίας στον επαγγελματικό χώρο

Αποκτήστε ευχέρεια, αυτοπεποίθηση και δεξιότητες στην χρήση της αγγλικής γλώσσας για συναλλαγές στο επαγγελματικό περιβάλλον. Απαραίτητες οι βασικές γνώσεις της αγγλικής.Απαραίτητη η συμμετοχή και στα 4 μαθήματα.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question