Kako razvijati kulturnu politiku Srbije?
Drage koleginice i kolege,

UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment u kulturi Univerziteta umetnosti u Beogradu - master program sprovodi istraživanje o upravljanju kulturnim razvojem u Srbiji. Jedna od tema koje istraživanje analizira su stavovi mladih o kulturnoj politici u našoj zemlji. Zanima nas kako ocenjujete aktuelno stanje u društvu i kulturi, i da li vidite da je u predstojećem periodu potrebno više ulaganja u određene oblasti ili procese u cilju pospešivanja kulturnog razvoja. Da bismo došli do što boljih rezultata, najljubaznije vas molimo da izdvojite 5 minuta i odgovorite na 5 pitanja o kulturnoj politici u Srbiji.

Pitanja su zasnovana na dokumentu "21 strateška dilema u kulturnoj politici" Čarlsa Landrija i Fransoa Materasa. Svako pitanje predstavlja po jednu dilemu razvoja kulture koja sadrži dva razvojna pravca. Na primer, jedna dilema glasi da li treba ulagati više sredstava u razvoj kulturne baštine ili savremenog stvaralaštva. Odgovor sadrži skalu od 1 do 9 i omogućava da pokažete u kojoj meri smatrate da kulturni razvoj treba da bude usmeren ka određenom pravcu odnosno, da bude uravnotežen. Nema pogrešnih odgovora. Neko će smatrati da u savremenoj Srbiji više pažnje treba posvetiti kulturnoj baštini i na skali će dati ocenu 1, 2 ili 3; neko drugi će smatrati da je više pažnje potrebno pokloniti savremenom stvaralaštvu i na skali će dati ocenu 7,8 ili 9, a neko treći - da je neophodno jednako ulagati u obe oblasti (ocene 4,5,6). Ocene 1 i 9 znače da smatrate da kulturnu politiku treba maksimalno usmeravati u jednom ili drugom pravcu, a broj 5 znači da verujete da je potrebno uspostaviti potpunu ravnotežu.

Rezultate istraživanja ćemo koristiti za sastavljanje izveštaja o kulturnoj politici u Srbiji i predstaviti javnosti i drugim istraživačima i donosiocima odluka u domenu kulture!

Hvala na vašem trudu i vremenu!
Dr Nina Mihaljinac, docentkinja
Tim profesora Master programa UNESCO Katedre za menadžment u kulturi i kulturnu politiku Univerziteta umetnosti u Beogradu
http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Kulturna-politika-i-menadzment-INFORMATOR_2018-19.pdf

Kulturna politika: dileme strateškog razvoja
Koliko imate godina?
Vaša interesovanja su najpre u domenu
U kojoj meri bi ustanove kulture trebalo da razvijaju vrhunsko umetničko stvaralaštvo (1) / stvaralaštvo svih kulturnih grupa, bez obzira na umetnički kvalitet (9) *
Na čiji predlog bi trebalo donositi odluke u domenu kulturne politike? Na predlog eksperata (1) / na predlog građana (9) *
Kulturne i umetničke delatnosti bi u najvećoj meri trebalo da budu državno subvencionisane (1) / da funkcionišu na trižištu (9) *
U predstojećem periodu, kulturna politika Srbije bi trebalo da bude usmerena na davanje više podsticaja negovanju nacionalne kulture, jezika, običaja (1) / internacionalizaciji (projekti s međunarodnom dimenzijom) (9) *
U predstojećem periodu, kulturna politika Srbije bi trebalo da bude usmerena na davanje podsticaja kulturnoj baštini (1) / savremenom stvaralaštvu (9) *
Ukoliko imate dodatne komentare ili mišljenja koja biste želeli da podelite, upišite ovde:
Your answer
Ukoliko biste voleli da vas informišemo o rezultatima istraživanja, ostavite nam vaš email:
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service