การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อจัดทำรูปแบบการบริการที่ก่อให้เกิดรายได้
ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความเมาะสมและนำเสนอของรูปแบบการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล (ไม่บังคับ)
สถานภาพ *
หน่วยงาน *
1. ให้บริการยืมอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ PocketWiFi
*
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
2.  หลักสูตรการอบรมด้านการสืบค้นและใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
*
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
3. หลักสูตรการอบรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
4.  กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ การพูดเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (TED Talk) *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
5. บริการห้องชมวิดีทัศน์ *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
6.  เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะทาง *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
7. ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
8.  ซุ้มขายอาหาร/เครื่องดื่ม *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
9.  ตู้ขายอาหาร/เครื่องดื่มอัตโนมัติ *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
10.  บริการยืมคืนโดยจัดส่งหนังสือตามคณะและหน่วยงานต่างๆ *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
11. บริการพริ้นเอกสารและจัดส่งเอกสารตามคณะและหน่วยงานต่างๆ *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
12. กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กช่วงเวลาหลังเลิกเรียน *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
13.  คลินิคให้คำปรึกษาด้าน Hardware และ Software แก้ไขปัญหา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
14.  ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
15.  วิทยากรในการจัดกิจกรรมต่างๆ *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
16.  แอพลลิเคชั่นสำหรับการยืมคืนหนังสือด้วยตัวเอง *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
17.  ขยายเวลาเปิดให้บริการหลังเวลา 16.30น. *
ต้องการน้อยที่สุด
ต้องการมากที่สุด
18. นำเสนอรูปแบบการบริการอื่นๆ โปรดระบุ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse