Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczytniki na lata 2021-2030
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Szczytniki i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na obszarze gminy. Jej wyniki posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
1. PŁEĆ *
2. WIEK *
3. Wykształcenie *
4. Status zawodowy *
5. Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców gminy? *
6. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? (Prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
7. Czy oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych (np. dostęp do placówek rehabilitacyjnych) jest wystarczająca? *
8. Czy dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie gminy jest wystarczający? *
Jakich placówek opieki zdrowotnej brakuje? *
9. Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie gminy? *
10. Czy na terenie gminy występuje zjawisko przemocy domowej? *
11. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie Państwo najczęściej? (Prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
12. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w gminie? *
Bardzo niezadowolona(y)
Niezadowolana(y)
Niezdecydowana(y)
Zadowolona(y)
Bardzo zadowolona(y)
Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe)
Dostęp do Internetu
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
Organizacja imprez cyklicznych na terenie gminy
Poziom opieki społecznej
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
Bezpieczeństwo publiczne
Warunki mieszkaniowe
Oferta edukacyjna szkół
Dostępność przedszkoli
Udział mieszkańców w życiu publicznym
Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie gminy w zakresie wsparcia ubogich ?
Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie gminy w zakresie poprawy sytuacji niepełnosprawnych ?
Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie gminy w zakresie poprawy dostępu do służby zdrowia ?
Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie gminy na rzecz osób starszych ?
Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie gminy w zakresie bezpieczeństwa ?
Co - Państwa zdaniem - należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na terenie gminy (inne niż wyżej) ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy