Påmeldingsskjema for KRUTT - Kompetanse, Ressurs, Undervisning, Tilgjengelighet, Team – skolebibliotek for framtiden!

20. januar 2014 på Thon Hotell Opera i Oslo. Konferansen er gratis!
Har du spørsmål som gjelder påmeldingen din, kontakt: cathrine.undhjem@akershus-fk.no
Dersom du har behov for overnatting 19.01.14, ta kontakt med ditt fylkesbibliotek. Kontaktinformasjon finner du i invitasjonen.

Vennlig hilsen
Arbeidsgruppa for KRUTT-konferansen
v/ Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question