Checklista Hållbar Festival - Baobab Festival 2014


Med ett engagemang i nedan checklista visar ni ert engagemang för miljön och sociala ansvarstagande i ert område på Baobab Festival. Ni använder nedan en enkel checklista som en introduktion eller komplement till ditt övriga hållbarhetsarbete. Genom att varje område på Baobab Festival upprätthåller och stödjer denna checklista får organisationen Postitive Footsteps en bekräftelse på sitt aktiva engagemang för miljö och hållbarhet som kan kommuniceras av organisationen vid kommunikation tillbaka till alla medverkande, samhälle, sponsorer, leverantörer, artister, besökare och andra intressenter.
Detta dokument är efter framarbetat resultat för en offentlig kommunikation i transparens.

Alla inblandade i Baobab Festival skall:
- minska resursförbrukningen så långt det är möjligt.
- minska belastningen på miljön från avfall, transporter och energi.
- prioritera miljöanpassade produkter så långt det är möjligt och ekonomiskt realistiskt.
- inspirera sponsorer, entreprenörer, leverantörer, volontärer och besökare att beakta miljöaspekter och hållbar utveckling.
- följa gällande miljö- och livsmedelslagstiftning, föreskrifter och regler och hela tiden vara lyhörd för förändringar i dessa.
- respektera alla kulturer och inspirera till gemenskap i och utanför festivalen.
- kunna informera om vad Positive Footsteps gör och bidrar till

Fördelaktiga resultat med att jobba aktivt med Hållbar Festival som checklista för hållbarhet och miljö är bl.a. minskat koldioxidutsläpp, förbättrad arbetsmiljö, förbättrad luft och vattenanvändning, förbättrad kvalitet på verksamhet och / eller omvärld, men också förutom ekologiska resultat också bidra med socialt ansvarstagande.

Socialt hållbar festival bidrar till besökares och medarbetares hälsa och välbefinnande, strävan efter ökad förbättrad tillgänglighet i samhället och bidrar positivt till hållbar utveckling. Hållbar Festival bidrar också till socialt ansvar, livskvalitét för kommande generationer lokalt som globalt. Till fördel för socialt ansvarstagande festivaler är att de attraherar inte bara besökare som ställer krav och vill bidra till en hållbar utveckling utan de attraherar också medarbetare, samarbeten och sponsorer som leder till ler positiva resultat.

De ekonomiska fördelarna är ökad produktivitet och effektivisering, kostnadsbesparingar, attraktion av nya besökare och sponsorer och högre återbesöksfrekvens år efter år.

Utveckling med denna checklistan inspirerar också till bättre säkerhet under Baobab Festival för möjlighet att samarbeta med andra innovativa och ansvarsfulla organisationer, artister och samhällen.

Hållbart Event Scandinavia och Thomas Mogren med utvalda assistenter skall sprida inspiration och hållbar medvetenhet bland ambassadörer och deras omvärld. Vi förenar och uppmuntrar ambassadörer med utbildning och assistans vid frågor för att kontinuerligt utveckla vårt och ert ledningsarbete. Vårt mål tillsammans med er är att minska miljöpåverkan samt sträva efter ett ökat socialt ansvarstagande för Baobab Festival med omvärld, som en del av Positive Footsteps.


I följande checklista för hållbarhet och miljö ser du över:
1: ALLMÄNT 2: AVFALL 3: ÅTERVINNING
4: ÅTERANVÄNDNING
5: VATTENANVÄNDNING
6: INKÖP
7: ENERGI OCH EL
8: LUFTKVALITET
9: MAT, DRYCK och HÄLSA
10: TRANSPORTER
11: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
12: SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET
13: LJUD OCH BULLER
14: ÖVRIGT
Checklistan används såväl som en inspiration i verksamheten som en uppföljning.
Baobab Festival genomgår denna checklista årligen som underlag för att utveckla, kommunicera och sprida sitt hållbara engagemang.

OBS. Checklistan i denna BETA-version bör skickas in i sin helhet. Alla uppmuntras att ha koll på alla svaren innan man sätter sig med checklistan för att skicka in. Andra varianter att redovisa går att lösa om önskas men är mer komplicerade för alla parter.

======================================================================================================

Vid frågor angående vad som är möjligt eller omöjligt konfereras detta med Thomas Mogren, alternativt ”områdesansvarig”.
För assistans och förtydligande, kontakta Hållbart Event Scandinavia och Thomas Mogren, +46 (0)709 22 10 22, thomas@hallbartevent.se

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question