Checklista Hållbar Festival - Baobab Festival 2014

Med ett engagemang i nedan checklista visar ni ert engagemang för miljön och sociala ansvarstagande i ert område på Baobab Festival. Ni använder nedan en enkel checklista som en introduktion eller komplement till ditt övriga hållbarhetsarbete. Genom att varje område på Baobab Festival upprätthåller och stödjer denna checklista får organisationen Postitive Footsteps en bekräftelse på sitt aktiva engagemang för miljö och hållbarhet som kan kommuniceras av organisationen vid kommunikation tillbaka till alla medverkande, samhälle, sponsorer, leverantörer, artister, besökare och andra intressenter.
Detta dokument är efter framarbetat resultat för en offentlig kommunikation i transparens.

Alla inblandade i Baobab Festival skall:
- minska resursförbrukningen så långt det är möjligt.
- minska belastningen på miljön från avfall, transporter och energi.
- prioritera miljöanpassade produkter så långt det är möjligt och ekonomiskt realistiskt.
- inspirera sponsorer, entreprenörer, leverantörer, volontärer och besökare att beakta miljöaspekter och hållbar utveckling.
- följa gällande miljö- och livsmedelslagstiftning, föreskrifter och regler och hela tiden vara lyhörd för förändringar i dessa.
- respektera alla kulturer och inspirera till gemenskap i och utanför festivalen.
- kunna informera om vad Positive Footsteps gör och bidrar till

Fördelaktiga resultat med att jobba aktivt med Hållbar Festival som checklista för hållbarhet och miljö är bl.a. minskat koldioxidutsläpp, förbättrad arbetsmiljö, förbättrad luft och vattenanvändning, förbättrad kvalitet på verksamhet och / eller omvärld, men också förutom ekologiska resultat också bidra med socialt ansvarstagande.

Socialt hållbar festival bidrar till besökares och medarbetares hälsa och välbefinnande, strävan efter ökad förbättrad tillgänglighet i samhället och bidrar positivt till hållbar utveckling. Hållbar Festival bidrar också till socialt ansvar, livskvalitét för kommande generationer lokalt som globalt. Till fördel för socialt ansvarstagande festivaler är att de attraherar inte bara besökare som ställer krav och vill bidra till en hållbar utveckling utan de attraherar också medarbetare, samarbeten och sponsorer som leder till ler positiva resultat.

De ekonomiska fördelarna är ökad produktivitet och effektivisering, kostnadsbesparingar, attraktion av nya besökare och sponsorer och högre återbesöksfrekvens år efter år.

Utveckling med denna checklistan inspirerar också till bättre säkerhet under Baobab Festival för möjlighet att samarbeta med andra innovativa och ansvarsfulla organisationer, artister och samhällen.

Hållbart Event Scandinavia och Thomas Mogren med utvalda assistenter skall sprida inspiration och hållbar medvetenhet bland ambassadörer och deras omvärld. Vi förenar och uppmuntrar ambassadörer med utbildning och assistans vid frågor för att kontinuerligt utveckla vårt och ert ledningsarbete. Vårt mål tillsammans med er är att minska miljöpåverkan samt sträva efter ett ökat socialt ansvarstagande för Baobab Festival med omvärld, som en del av Positive Footsteps.


I följande checklista för hållbarhet och miljö ser du över:
1: ALLMÄNT  2: AVFALL 3: ÅTERVINNING
4: ÅTERANVÄNDNING
5: VATTENANVÄNDNING
6: INKÖP
7: ENERGI OCH EL
8: LUFTKVALITET
9: MAT, DRYCK och HÄLSA
10: TRANSPORTER
11: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
12: SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET
13: LJUD OCH BULLER
14: ÖVRIGT
Checklistan används såväl som en inspiration i verksamheten som en uppföljning.
Baobab Festival genomgår denna checklista årligen som underlag för att utveckla, kommunicera och sprida sitt hållbara engagemang.

OBS. Checklistan i denna BETA-version bör skickas in i sin helhet. Alla uppmuntras att ha koll på alla svaren innan man sätter sig med checklistan för att skicka in. Andra varianter att redovisa går att lösa om önskas men är mer komplicerade för alla parter.

======================================================================================================

Vid frågor angående vad som är möjligt eller omöjligt konfereras detta med Thomas Mogren, alternativt ”områdesansvarig”.
För assistans och förtydligande, kontakta Hållbart Event Scandinavia och Thomas Mogren, +46 (0)709 22 10 22, thomas@hallbartevent.se
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vilket område ansvarar du för? *
Hur glad är du på en skala mellan 1 och 10 idag? *
1:1 * Vårt ansvarsområde följer en checklista för hållbar utveckling med ett miljöengagemang och socialt engagemang som i praktiken delas med medverkande, ansvariga och volontärer, som kommuniceras i transparens med leverantörer som sponsorer, besökare och övriga intressenter för att utvecklas med feedback från alla berörda.
Clear selection
1:2 * Jag som ambassadör för hållbarhet och miljö utvecklar och uppmuntrar insatser för att utöva miljömedvetenheten i varje aspekt av vårt område (exempelvis Transport, Städning, Mat & Dryck, Material och underhåll, Marknadsföring).
Clear selection
1:3 * Vårt område samarbetar med nya och innovativa utvecklingsprogram och organisationer som bidrar med återanvändning/återvinning som strategiskt skyddar miljön alternativt bidrar till socialt hållbar utveckling som exempelvis att skapa betydelsefulla arbetstillfällen.
Clear selection
1:4 * Vår ambassadör för hållbarhet och miljö samarbetar med andra ambassadörer för att tillsammans göra Baobab Festival till en ledare för hållbar utveckling i samhället, och knyta band och lära av utbyten mellan lokala aktörer i Malmö Stad samt andra kulturer.  
Clear selection
1:5 * Avsatt tid planeras för utbildning och personal uppmuntras att delta i hållbara  samhällsprojekt och seminarier.
Clear selection
1:6: * Vi kommunicerar vårt hållbara engagemang internt i arbetsgruppen, med ansvariga och externt, för intressenter, leverantörer sponsorer och besökare.
Clear selection
2:1 * Vi hanterar allt avfall på rätt sätt och hanterar eventuellt farligt avfall för att hålla sådana objekt från övrigt avfall.
Clear selection
2:2 * Vårt ansvarsområde strävar hela tiden efter tänka mer miljövänligt i vårt hantering av resurser, och minimerar vårt avfall genom att optimalt använda resurser och tänka på konsumerad resurs återvinning och återanvändningsområde.
Clear selection
2:3 * Ambassadör för hållbarhet och miljö noterar längs vägen för att göra en plan inför nästa år med förslag att minska avfallet ytterligare år för år.
Clear selection
2:4 * Onödiga möbler, byggmaterial och utrustning doneras för återanvändning, återvinns eller sparas för kommande festivaler.
Clear selection
2:5 * Vid vårt områdes behov så inhandlas miljömärkta medel för rengöring och städning som kan spädas ut med vatten, för minimering av förpackningsavfall, men också för att inte sponsra otympliga förpackningars påverkan av transport i leverantörs- och distributionsled.
Clear selection
3:1 * Underhåll och kontroll av apparater, fordon och utrustning följs enligt tillverkarens riktlinjer. Om dessa saknas och oklarheter föreligger så rådfrågas närmast ansvarig för assistans.
Clear selection
3:2 * Vi har tagit del av och följer en plan återvinning av alla förbrukade föremål inklusive papper, plast, metall, glas, kartong, tidningar, lysrör, toner, patroner, elektronik och batterier.
Clear selection
3:3 * Det finns återvinningsstationer i utrymmen som är lättillgängliga, tydligt märkta och lätta att använda av ansvariga, volontärer, utställare som besökare och sponsorer.
Clear selection
3:4 * Vi förespråkar återvinning, där vi som ambassadörer för hållbarhet och miljö utför uppföljande inspektioner med tydlig kommunikation för att säkerställa att rutiner följs av alla intressenter.
Clear selection
3:5 * Vi återanvänder material vid våra interna möten, såväl som pennor, och anteckningsblock och eventuella namnbrickor.
Clear selection
4:1 * Ambassadör för hållbarhet och miljö planerar med övriga ambassadörer för hållbarhet och miljö för att göra inköp av eventuella storpack av biologiskt nedbrytbara förpackningar med tvål, krämer och andra rengöringsmedel m m. för volontärer, utställare och ev besökare där så krävs.
Clear selection
4:2 * Återvinningsbara eller återanvändbara skyltar används på området till största möjliga mån och vi undviker att skriva datum och årtal som inte går i all enkelhet att övertäcka för återanvändning år efter år, festival efter festival.  
Clear selection
4:3 * Vårt område undviker att använda engångsartiklar i mötesplatser, matplatser och väljer främst porslin, glas och bestick, då det finns att tillgå.  
Clear selection
4:4 * Alternativ till ”flaskvatten” inkluseive kranvatten finns i mötesplatser och matplatser.
Clear selection
5:1 * Vi tänker på vattenbesparing och har ett kollektivt ansvar för att ej slösa med vatten på vårtområde som resurs, och anmäler till ambassadör för hållbarhet och miljö då vi hittar rinnande kranar, toaletter och duschar för som ansvarar för eventuellt vidare åtgärder.
Clear selection
5:2 * Om tvätt av eventuella uniformer/kläder under festival ska förekomma så har vi utsett en ansvarig för att samla in samtliga uniformer/kläder för kollektiv tvätt  för vårt område, till nästa dag under festivalen, för att minska vattenanvändningen vid tvätt. Den ansvariga tvättar med miljömärkta medel
Clear selection
6:1 * Alla våra inköp som vi påverkar och krävs för maximal utveckling av vårt område görs med en prioritering för hållbarhet och miljö, vilket innefattar att ex välja miljömärkta produkter och om möjligt Fairtrade produkter.
Clear selection
6:2 * Vårt ansvarsområde premierar leverantörer med socialt ansvar, och som säkerställer mänskliga rättigheter i leverantörsledet vid inköp.
Clear selection
6:3 * Ambassadör för hållbarhet och miljö tillhandahåller senast uppdaterade lista med kontakter över önskade leverantörer, sponsorer och samarbeten som aktivt söker efter miljömässigt ansvarsfulla varor och tjänster och försöker att använda produkter som har en erkänd oberoende miljömärkning.
Clear selection
6:4 * Samarbeten, leverantörer, utställare, ansvariga, volontärer som besökare ombeds distribuera och/eller konsumera produkter med liten eller ingen förpackning, alternativt att de tar tillbaka förpackningar för återvinning eller återanvändning. Om förpackningen är nödvändig finns bör den vara av återvinningsbara material.
Clear selection
6:5 * Vi köper övriga miljövänliga produkter, inklusive .....
Fri text
6:6 * Vi köper produkter utan kemikalier och giftfria, biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och andra kemikalier.
Clear selection
6:7 * Vi söker hela tiden miljövänliga produkter och lösningar för att eliminera eventuell användningen av farliga ämnen, bekämpningsmedel, BPA och växtgifter.
Clear selection
7:1 * Vi tillhanda håller energieffektiv; belysning, rörelsedetektorer för belysning, energieffektiva värmeelement/värmefläktar apparater, mm och tänker på minimera uppvärmningen och belysningen genom ev avskärmning.
Clear selection
7:2 * Vi använder oss av miljöklassade apparater och utrustning såsom... (ex torkar, kylskåp, frysar, ugnar, diskmaskiner, TV, bildskärmar, datorer, kopiatorer, varmvattenberedare och VVS-system, ljud- ljusutrustning)
Clear selection
7:3 * Vi uppmanar våra leverantörer att erbjuda energieffektiva och miljövänliga modeller vid inköp av apparater som kaffebryggare, mikrovågsugnar, musikanläggningar och annan utrustning som behövs för besökare, volontärer som organisation.
Clear selection
7:4 * Hållbar och grön design ingår i planeringen för uppbyggnaden av vårt område och vi prioriterar användning av miljövänligt eller återanvänt byggmaterial och inredning.
Clear selection
7:5 * Vi vill minska energianvändingen av all elektrisk utrustning och strävar efter energisparlägen där det är möjligt
Clear selection
8:1 * Eventuell värme eller fläktutrustning är ordentligt rengjord och luftkvalitet underhålls och övervakas rutinmässigt.
Clear selection
8:2 * Ordentlig ventilation bibehålls på delar av vårt område med hög fuktighet såsom kök, toaletter och tvättstugor för att förhindra uppkomst av mögel.
Clear selection
8:3 * Vi har en rutin för att dörrar och fönster till tillgängliga inomhusmiljöer kontrolleras kontinuerligt att de håller tätt för att förhindra onödig uppvärmning och/eller nerkylning av dessa.
Clear selection
9:1 * Lokala råvaror används efter säsong på vårt område, oavsett om vi erbjuder det själv eller om vi har anlitat leverantörer och alla menyval använder sig av först och främst av närproducerat växtliv.
Clear selection
9:2 * Ekologiska ingredienser används i menyn när så är möjligt och frigående kycklingar, ägg från frigående höns och kött, samt fisk och skaldjur köps från ett hållbart fiske. Om det endast är vegetariskt så prioriteras närproducerat och sen ekologiskt.
Clear selection
9:3 * Mat, dryck och förnödenheter för volontärer, artister och ansvariga köps alltid lokalt när så är möjligt för att undvika längre transporter av dessa.
Clear selection
9:4 * Dryck serveras på begäran i stället för förfyllda glas.
Clear selection
9:5 * Vegetariskt alternativ är alltid tillgängligt.
Clear selection
9:6 * Matavfall tas om hand för vidare kollektiv kompostering med övriga grupper. (gäller vid eventuellt avtal med uppsamlare)
Clear selection
9:7 * Vårt ansvarsområde köper mat, dryck och hälsoprodukter i lösvikt för att minska förpackningar och vi ber leverantörer erhålla produkter med mindre eller ingen förpackning för eget bruk, alternativt, vid större mängder, i bulkförpackning.
Clear selection
9:8 * Påfyllningsbara behållare används för att minimera individuellt förpackade förnödenheter som kryddor, sylt, socker och grädde.
Clear selection
9:9 * Vi undviker att använda engångsartiklar där det inte är nödvändigt. Främst glas och porslin används, alternativt majs eller potatis-baserade komposterbara tallrikar, muggar och bestick används. Vi säkerställer också att leverantörer av dessa har policy för mänskliga rättigheter och rättvis handel.
Clear selection
9:10 * Tillsammans hjälps vi åt att ansvara för att skapa en säker och ergonomisk riktig arbetsplats.
Clear selection
9:11 * Ambassadör erbjuder volontärer, ansvariga, besökare, artister som besökare närhet till första hjälpen, friskvård eller andra förmåner för en bättre hälsa under festivalen.
Clear selection
10:1 * Vi strävar efter att transporteras med kollektiv trafik eller samåka i högsta möjliga mån internt i gruppen eller med andra grupper om möjligt.
Clear selection
10:2 * Vid events, möten, konferenser eller kongresser inspirerar vi till kollektiva transportsätt för volontärer som artister, om möjligt även för besökare utanför organisationen.
Clear selection
10:3 * Hybrid, bio-bränsle eller elektriska alternativfordon används i första hand då ingen av ovanstående går att samordna på ett effektivt sätt.
Clear selection
10:4 * Cykel, Kollektivtrafik och miljöbilar / miljöfordon som lastbilar, premieras vid behov av transport (i nämnd ordning)
Clear selection
11:1 * Vi har en jämställd syn i vårt arbetsområde och erbjuder rättvisa förmåner får våra volontärer, ansvariga som besökare och ser det som viktigt att även våra leverantörer har detta.
Clear selection
11:2 * Vid rekrytering och bemanning till vårt arbetsområden sker ingen särbehandling, och mångfald i organisationen uppmuntras.
Clear selection
12:1 * Vi har en plan för vårt säkerhetsarbete och verkar för en varaktigt hög säkerhet på arbetsplatsen och för volontärer, ansvariga, artister, utställare som besökare.
Clear selection
12:2 * Vid alla sammankomster och event i vårt ansvarsområde tas hänsyn till intressenter med funktionsnedsättning och vi eftersträvar lösningar vid varje enskilt fall.
Clear selection
14:1 * Samtliga profilprodukter och kläder som köps in för användning eller försäljning för Baobab Festivals räkning skall vara ekologiska och/eller fairtrade.
Clear selection
13:1 * På vårt område så följer vi Miljöförvaltningens i kommunen rekommendationer angående buller
Clear selection
13:2 * Ambassadören för hållbarhet och miljö upprättar ett särskilt klagomålsdokument för bullerstörningar och för journal över klagomål.
Clear selection
14:2 * Vi planerar vårt område så att det blir lättare att undvika slitage och undviker annan negativ påverkan på mark såsom ...
14.3 * Vi uppmuntrar alla medverkande att lära sig något nytt för personlig och kollektiv utveckling och inspiration till hållbar utveckling.  
Clear selection
14:4 * Vi ansvarar för att inspirera till glädje och kärlek på vårt område, och i samspel med andra områden på och utanför festivalområdet.
Clear selection
14.5 * Vi ansvarar för att ha kul i vårt område när vi utvecklas med hållbarhet och miljö.  
Dela här gärna med er roliga incidenter och lärdomar i hållbarhet och miljö, upplevda i praktiken under övrigt.
Clear selection
BEKRÄFTELSE : Som ambassadör för hållbarhet och miljö inom detta område för Baobab Festival ansvarar jag för att denna checklista fylls i korrekt i all ärlighet och transparens.
Bekräftas nedan med Datum, Organisation, Område, Ambassadör för hållbarhet och miljö (namn), E-mail, Telefon
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy