Predbežný záujem o zápis dieťaťa
Súkromná základná škola Felix Trnava
Email address *
Priezvisko a meno dieťaťa *
Dátum narodenia dieťaťa *
MM
/
DD
/
YYYY
Meno a priezvisko matky dieťaťa *
Adresa matky dieťaťa *
Mobil matky dieťaťa *
Email matky dieťaťa *
Meno a priezvisko otca dieťaťa *
Adresa otca dieťaťa *
Mobil otca dieťaťa *
Email otca dieťaťa *
Z akého zdroja máte informácie o našej škole? Prosím uveďte, ako ste sa o našej škole dozvedeli (len na štatistické účely): *
Required
Mám predbežný záujem prihlásiť dieťa na štúdium na Vašej škole do prvého ročníka v školskom roku 2020/21. *
Ak máte predbežný záujem o zápis dieťaťa na iný školský rok, budeme radi ak nám poskytnete aj túto informáciu:
Clear selection
Sem prosím napíšte Vaše prípadné otázky, alebo ďalší komentár:
Kontaktný formulár nie je zaväzný, slúži ako predbežná rezervácia miesta a informácia o počte záujemcov.


Vážený rodič,
radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov podľa článkov 12,13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“).

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Občianske združenie Polygnosi, Ulica Malá 8949/17, 91701 Trnava (ďalej len „Občianske združenie“). Občianske združenie zastupuje štatutárny orgán Mgr. Dominika Rešetová zastihnuteľná na emailovej adrese info@felixtrnava.sk alebo telefónnom čísle 0910 137 030.
Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje? Na evidenciu počtu záujemcov a možnosti spätného kontaktu.
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Osobné údaje spracúvané na základe zákonnej požiadavky uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov? Právo požadovať od Občianske združenie prístup k svojim osobným údajom; Právo na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; Právo na vymazanie svojich osobných údajov; Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov; Právo na prenosnosť svojich osobných údajov; Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov; Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy