Gwirfoddolwch yng Ngŵyl Sŵn, Hydref 2018
Angerddol am gerddoriaeth a digwyddiadau?
Barod am eich sialens nesaf?
Ydych chi eisiau darganfod beth sy’n creu gŵyl?

Trwy wirfoddoli yng Ngŵyl Sŵn, fe fyddwch chi’n ennill profiad gwaith gwerthfawr ynghyd a sgiliau a gwybodaeth yn seiliedig ar ddigwyddiadau wrth gael hwyl ac i weld y bandiau mwyaf cyffrous!

Mi fydd ein cyfnewidfa tocynnau ar agor o ddechrau wythnos yr ŵyl ac mi fydd y gerddoriaeth yn dechrau ar Ddydd Mercher 17eg Hydref hyd at Ddydd Sadwrn 20fed Hydref.
Am fwy o fanylion, ewch i’n gwefan : swnfest.com

TANYSGRIFIWCH - llenwch eich manylion islaw ac fe fyddwn yn dod 'nôl atoch!
Tîm Gŵyl Sŵn x

(*English: https://goo.gl/forms/Zy9cnMyjw4yehN6N2)

Enw *
Your answer
Ebost *
Your answer
Cyfeiriad / Ardal *
Your answer
Rhif Ffon *
Your answer
Oedran
Your answer
Ydych chi wedi bod i Sŵn o’r blaen? *
Your answer
Dywedwch pam yr hoffech wirfoddoli ar gyfer Sŵn. E.e. “Hoffwn i fwy o brofiad mewn rheolaeth digwyddiadau”.
Your answer
Os oes gennych sgiliau neu brofiad a gall fod yn berthnasol i wirfoddoli yn Sŵn, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda. Nid yw profiad yn angenrheidiol ond mae’n grêt i wybod.
Your answer
Ydych chi’n siarad Cymraeg?
Cyfnewid Band Garddwn: Fe fyddwn ni’n rhedeg ein cyfnewidfa tocynnau ar ddechrau wythnos yr ŵyl! Ydych chi ar gael ar gyfer rhai o’r shiftiau diwrnod ynghyd a’r gwaith gŵyl? *
Gŵyl: Beth yw eich argaeledd? (Ticiwch bob un sy’n briodol) *
Required
Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod yr ardal o waith sydd yn well gennych. (Ticiwch bob un sy’n berthnasol. Ni allwn gadarnhau'r ardal gwaith sy’n well gennych i bawb)
Oes gennych chi unrhyw ofynion mynediad?
Your answer
Unrhyw beth arall dylen ni ei wybod?
Your answer
Gwybodaeth Cyffredinol
- Mae gweithio yn yr Ŵyl yn gallu bod yn waith cyflym ac yn wobrwyol. Mae shifftiau’n rhedeg yn hwyr y nos hyd at ar ôl i’r band olaf orffen chwarae, i’r gynulleidfa adael ac i’r rep y lleoliad sicrhau fod yr holl gêr band ac offer technegol wedi’i lwytho allan. Wedyn cawn ni bartio!
- Mae Gŵyl Sŵn yn ddigwyddiad aml leoliad annibynnol yng Nghaerdydd.
- Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu drosodd cyn Hydref 1af 2018.
- Fel wyneb yr ŵyl, disgwylir i’n gwirfoddolwyr fod yn ymwybodol o Iechyd a Diogelwch ac yn barchus wrth weithio.
- Disgwylir i wirfoddolwyr cyd-weithio gyda reps y lleoliadau, staff a staff yr ŵyl ar bob adeg.
- Er ei fod yn amlwg, ni chaniateir y gwirfoddolwyr bod o dan ddylanwad alcohol, cyffuriau neu unrhyw sylweddau wrth weithio.
- Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, gallwch e-bostio swnvols@clwb.net ac fe anelwn i’ch ateb o fewn ddyddiau.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Clwb Ifor Bach. Report Abuse - Terms of Service