Zapotrzebowanie na kompetencje
Szanowni Państwo,
Niniejsze badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, położnych a także do osób które zarządzają podmiotami leczniczymi.
Zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście przy wypełnieniu niniejszej ankiety, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, uwzględniali zarówno ocenę Was samych oraz Waszych współpracowników, to znaczy, że jeśli np. osoba wypełniająca ankietę jest pielęgniarką to ocenia również kompetencje w zawodach również lekarza i położnej. Jeśli jest lekarzem ocenia również zapotrzebowanie na kompetencje pielęgniarki i położnej itd.
Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym.
Z góry dziękujemy za jej wypełnienie
Ocena ważności kompetencji
Jak ważne są Pani/Pana zdaniem następujące kompetencje w pracy lekarza? *
bardzo ważne
ważne
mało ważne
nieważne
nie mam zdania
radzenie sobie ze stresem
asertywność
diagnozowanie potrzeb pacjenta
budowanie relacji z pacjentem
komunikacja z pacjentem
umiejętność pracy zespołowej
rozwiązywanie trudnych sytuacji (konfliktów)
empatia
etyka i wartości
współpczucie
pewność siebie
orientacja na jakość wykonywanej pracy
podejmowanie inicjatywy
umiejętność zarządzania czasem
zaangażowanie
sumienność
rzetelność
efektywność
wyznaczanie priorytetów
podejmowanie decyzji
relacje z przełożonymi
relacje ze współpracownikami
kultura osobista
elastyczność myslenia
komunikacja z podwładnymi
umiejętność negocjacji
umiejętność obsługi informatycznej programów wewnetrznych
umiejętność pozyskiwania danych o grupie docelowej
umiejętność sprzedaży uslug
praca w interdyscyplinarnym zespole
motywowanie
twórcze myślenie
tworzenie strategii
Jak ważne są Pani/Pana zdaniem następujące kompetencje w pracy pielęgniarki? *
bardzo ważne
ważne
mało ważne
nieważne
nie mam zdania
radzenie sobie ze stresem
asertywność
diagnozowanie potrzeb pacjenta
budowanie relacji z pacjentem
komunikacja z pacjentem
umiejętność pracy zespołowej
rozwiązywanie trudnych sytuacji (konfliktów)
empatia
etyka i wartości
współpczucie
pewność siebie
orientacja na jakość wykonywanej pracy
podejmowanie inicjatywy
umiejętność zarządzania czasem
zaangażowanie
sumienność
rzetelność
efektywność
wyznaczanie priorytetów
podejmowanie decyzji
relacje z przełożonymi
relacje ze współpracownikami
kultura osobista
elastyczność myslenia
komunikacja z podwładnymi
umiejętność negocjacji
umiejętność obsługi informatycznej programów wewnetrznych
umiejętność pozyskiwania danych o grupie docelowej
umiejętność sprzedaży uslug
praca w interdyscyplinarnym zespole
motywowanie
twórcze myślenie
tworzenie strategii
Jak ważne są Pani/Pana zdaniem następujące kompetencje w pracy położnej? *
bardzo ważne
ważne
mało ważne
nieważne
nie mam zdania
radzenie sobie ze stresem
asertywność
diagnozowanie potrzeb pacjenta
budowanie relacji z pacjentem
komunikacja z pacjentem
umiejętność pracy zespołowej
rozwiązywanie trudnych sytuacji (konfliktów)
empatia
etyka i wartości
współpczucie
pewność siebie
orientacja na jakość wykonywanej pracy
podejmowanie inicjatywy
umiejętność zarządzania czasem
zaangażowanie
sumienność
rzetelność
efektywność
wyznaczanie priorytetów
podejmowanie decyzji
relacje z przełożonymi
relacje ze współpracownikami
kultura osobista
elastyczność myslenia
komunikacja z podwładnymi
umiejętność negocjacji
umiejętność obsługi informatycznej programów wewnetrznych
umiejętność pozyskiwania danych o grupie docelowej
umiejętność sprzedaży uslug
praca w interdyscyplinarnym zespole
motywowanie
twórcze myślenie
tworzenie strategii