Zgłoszenie do grupy wolontariackiej
Bardzo Ci dziękujemy za chęć zaangażowania się.

Jeżeli masz chęci oraz możliwości i umiejętności, możesz dołączyć do grupy wolontariackiej, która w razie potrzeby będzie udzielać pomocy (na żywo lub zdalnie) w związku z wojną na Ukrainie, proszę uzupełnij poniższy formularz.

Przeczytamy Twoje odpowiedzi z uwagą i będziemy odzywać się w zależności od potrzeb. Jeżeli w pewnym momencie zdecydujemy się na współpracę, odezwiemy się.

Pamiętaj! Zgłoszenie nie jest równoznaczne z dołączeniem do grupy. Oczekuj na wiadomość od nas.

Listę zgłoszeń obsługuje grupa wsparcia zainicjowana przez Stowarzyszenie "17-tka" i Rybnicką Radę Kobiet, ale konkretna praca może być koordynowana przez inne organizacje czy instytucje.

Dziękujemy.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jakie posiadasz umiejętności
Czy jesteś mieszkanką/ mieszkańcem Rybnika *
Required
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Jaki rodzaj pracy Cię interesuje. Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi. *
Required
Czy masz samochód, prawo jazdy?
Czy posługujesz się językami obcymi? Jakimi?
Ile czasu możesz poświęcić (podaj proszę konkretne dni, godziny)?
Sytuacje, w których będziesz uczestniczył/uczestniczyła i świadectwa, które będziesz słyszał/słyszała mogą być emocjonalnie obciążające/potencjalnie traumatyzujące. Czy masz tego świadomość i czy wyrażasz zgodę na uczestniczenie w takich sytuacjach? *
Required
Zgoda na przetwarzanie danych
KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO                                                    

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) - RODO, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Zarząd Stowarzyszenia „17-tka”, z siedzibą w Rybniku (44-253), Osiedle Południe 17b/2, adres email: stowarzyszenie@17-tka.pl, strona internetowa: www.17-tka.pl.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: stowarzyszenie@17-tka.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia „17-tka”, ze szczególnym uwzględnieniem działań pomocowych i wpierających na rzecz Ukraińców i Ukrainy - w czasie kryzysu wywołanego inwazją zbrojna Rosji - przez Stowarzyszenie „17-tka” występujące jako podmiot samodzielny lub w partnerstwie.

4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz wizerunek, głos, wypowiedź zarejestrowane w postaci fotografii czy nagrań audiowizualnych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko w okresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „17-tka”, przy uwzględnieniu okresu trwałości realizowanych zadań publicznych i projektów, a także krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, brak zgody może jednak uniemożliwić udział w działaniach statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie „17-tka”.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Zgadzam się *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy