ใบสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านขับร้องประสานเสียง
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 02 288 5762 – 63 โทรสาร 02 288 5764
ผู้ประสานงาน นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ โทร 098 635 5329
นางสาวอัญชิษฐา มัชปาโต โทร 094 152 5629

ข้อมูลของโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน *
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา *
ที่อยู่ของโรงเรียน *
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้อำนวยการโรงเรียน) *
ข้อมูลของนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล (นักเรียน) *
ระดับชั้น *
ที่อยู่ของนักเรียน *
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน (มือถือ) *
E-mail (อีเมล์) *
ข้อมูลของครูผู้เสนอชื่อ
ชื่อ-นามสกุล (ครูผู้เสนอชื่อ) *
เบอร์โทรศัพท์ครู (มือถือ) *
E-mail (อีเมล์) *
จัดส่งคลิปบันทึกการแสดง
ผู้สมัครจะต้องอัฟโหลดคลิปลง Youtube โดยตั้งชื่อไฟล์ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครและชื่อการแสดง และคัดลอกลิงค์บันทึกการแสดงจาก Youtube ลงในคำตอบ
คลิปขับร้องเดี่ยว (ทำนอง) ในแนวเพลงที่ถนัด 1 เพลง โดยไม่มีดนตรีประกอบ *
ขับร้องเพลงประสานเสียงในแนวเสียงของตนเอง 1 เพลง โดยระบุว่าเป็นแนว Soprano , Alto , Tenor หรือ Bass โดยไม่มีดนตรีประกอบ *
แนบลิงค์วิดีโอผลงานการแสดงหรือแข่งขันของวงขับร้องประสานเสียงที่ตนสังกัดอยู่ (ถ้ามี)
แนบไฟล์โน้ตบทเพลงที่ผู้สมัครขับร้องเดี่ยว (ทำนอง) *
Required
แนบไฟล์โน้ตบทเพลงที่ผู้สมัครขับร้องเพลงประสานเสียงในแนวเสียงของตนเอง *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms