แบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565
กรุณาตอบแบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกข้อ ทั้งนี้ แบบติดตามฯ ฉบับบี้ ประกอบด้วยข้อคำถามสำหรับตัวชี้วัดที่ 1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.3
กรุณาระบุรหัสบุคลากร (ตัวเลข 3 หลัก) ของท่าน *
Your answer
กรุณาระบุหน่วยงานที่ท่านสังกัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service