Junior Nationals Expression of Interest Form 2016 Taflen Datganiad o Ddiddordeb Pencampwriaeth Iau
Gwahoddir Cymdeithas Cyffwrdd Cymru chwaraewyr rhwng 13 a 18 oed i gofrestru eu diddordeb chwarae mewn un o chwech rhanbarthau Touch Cymru yn y Pencampwriaethau Iau agoriadol. Cynhelir twrnamaint un dydd ar ddydd Sadwrn 23 Ebrill 2016 yn Abertawe.

Llenwch y daflen isod os mae gennych ddiddordeb chwarae mewn tîm rhanbarthol. Dim ond ffurflen i ddangos diddordeb ydy hwn. Fe fydd staff hyfforddi yn cysylltu â chwaraewyr a'u rhieni gyda manylion pellach yn y man.

Ni fydd gwybodaeth yn cael i ddosbarthu i unrhyw un tu allan o'r grŵp trefnu Pencampwriaeth Iau

Cysylltwch â'r Rheolwr Rhaglen CCC am ragor o wybodaeth - programme.manager@walestouch.wales (Cymraeg neu Saesneg)

........... ........... ........... ........... ...........

Wales Touch Association invites players aged between 13 and 18 to register their interest in playing for one of the six Wales Touch regions at the inaugural Junior Nationals Championships. The tournament is being held in Swansea on Saturday 23 April 2016.

Please complete the form below if you are interested in playing for a regional team. This form is only an expression of interest at this stage. The relevant coaching staff will contact players and parents in due course with further details.

Information will not be passed on to anyone outside of the Junior Nationals organising group.

Contact WTA's Programme Manager for further information - programme.manager@walestouch.wales (Welsh or English)
Rhif Aelodaeth Cymdeithas Cyffwrdd Cymru
Wales Touch Association Membership Number
Your answer
Enw cyntaf chwaraewr *
Player Forename
Your answer
Cyfenw chwaraewr *
Player Surname
Your answer
Ysgol *
School
Your answer
Oedran ar 23/04/16 *
Age on 23/04/16
Dyddiad Geni *
Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Lleoliad Geni *
Place of Birth
Your answer
Manylion cymhwyster os na chawsoch eich geni neu os nad ydych yn byw yng Nghymru
Details of eligibility if you were not born or do not live in Wales
Your answer
Enw / Rhif Ty *
House Name / Number
Your answer
Cyfeiriad 1 *
Address 1
Your answer
Cyfeiriad 2
Address 2
Your answer
Tref / Dinas *
Town / City
Your answer
Sir *
County
Your answer
Cod Post *
Post Code
Your answer
Rhif Ffon *
Phone Number
Your answer
Rhif Ffon Rhiant / Gwarchodwr *
Parent / Guardian Phone Number
Your answer
E-bost *
E-mail
Your answer
E-bost rhiant / gwarchodwr *
Parent / Guardian E-mail
Your answer
Prif Clwb Cyffwrdd (os yn berthnasol)
Main Touch Club (if applicable)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy