Källkritisk granskning och värdering av källor: stödfrågor till text 2

Detta arbetsmoment ingår i ett större samarbete mellan Svenska, SO och Bild (åk 9) och Engelska (åk 8). Vi arbetar med olika aspekter av medie- och informationskunnighet (MIK) såsom texttyper, olika medier, vinklade budskap och källgranskning.
/Monika Staub Halling, skolbibliotekarie, Gunnesboskolan F-9, Lund

Till eleven:

Målet med den här uppgiften är att du ska
a) metodiskt granska en källa
b) kunna RESONERA om hur du bedömer källans TROVÄRDIGHET och RELEVANS.

Källan du ska undersöka och bedöma är en tidningstext du får av din lärare. Den handlar om tiggeri.

Tänk dig att du ska kunna övertyga dina klasskamrater om att Sverige BÖR eller INTE BÖR förbjuda tiggeri på gatorna (du väljer själv vilket). Sedan läser du tidningsartikeln och funderar på hur den går att använda till den uppgiften.

Här nedan finns det stödfrågor som ska hjälpa dig att undersöka källan. Stödfrågorna ska också få dig att beskriva hur du bedömer det du hittar, t.ex. "är det viktigt i det här sammanhanget om texten är anonym?"

Den sista frågan är den viktigaste. Här tänker du tillbaka på de tidigare frågorna, och allt du nu vet om tidningstexten. Skriv en resonerande text, dvs. ta med för- och nackdelar du ser med tidningstexten, och förklara så utförligt du kan på vilket sätt den blir användbar för ditt syfte. Tips: var noga med att använda de begrepp vi diskuterat, såsom trovärdig, relevant, aktuell m.fl.

  Så här står det i kunskapskraven för Samhällskunskap åk 7-9

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question