CUỘC THI ẢNH ĐẸP NĂM 2018
THỂ LỆ BÌNH CHỌN:
- BẠN CÓ THỂ BÌNH CHỌN CHO NHIỀU BỨC ẢNH BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO HỘP CHỌN.
- MỘT TÀI KHOẢN GMAIL CHỈ CÓ THỂ BÌNH CHỌN 1 LẦN.
Bài Dự Thi: "TAY TRONG TAY"
Thí sinh dự thi: Trần Lê Phú Hữu
Cơ sở: Phòng Ban TW
Captionless Image
Bài Dự Thi: "RỰC RỠ NẮNG THU"
Thí sinh dự thi: Trần Lê Phú Hữu
Cơ sở: Phòng Ban TW
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.