[REJESTRACJA ZAKOŃCZONA] Rejestracja do Żywej Biblioteki Łódź - 11. października 2020, 12.00-15.00, Muzeum Sztuki w Łodzi / Human Library Łódź registration - October 11, 2020, 12 pm - 3 pm, Museum of Art in Łódź
Cieszymy się, że chcesz wziąć udział w naszej Żywej Bibliotece. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie swoich danych jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Centrum Dialogu im. Marka Edelmana informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Uczestnika Żywej Biblioteki Online jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, 91-070 Łódź.
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Centrum Dialogu jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@centrumdialogu.com
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zgłoszenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4) odbiorcami danych osobowych uczestnika będą zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
6) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez cały okres realizacji projektu, a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędnym wymogiem, w przypadku odmowy podania danych, nie może dojść do uczestnictwa w projekcie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

We are glad that you want to take part in our Human Library. Please fill out the registration form. Providing your data is necessary to ensure security and smooth operation.

Above there is an information in Polish about the General Data Protection Regulation.
Email address *
W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii informujemy, iż udział w wydarzeniu „Żywa Biblioteka na tęczowej ławce” organizowanym przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w dniu 11. października 2020 r. w godz. 12.00-15.00 wiąże się z przestrzeganiem poniższych zaleceń: konieczność posiadania maseczki bądź przyłbicy zakrywającej nos i usta w budynku Muzeum Sztuki, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz konieczność odkażenia rąk przed wejściem na teren wydarzenia.

Due the epidemic announced in Poland, we would like to inform you that participation in the event "Human Library on the rainbow bench" organized by the Museum of Art in Łódź and the Marek Edelman Dialogue Center in Łódź on October 11, 2020, at 12.00 pm - 3.00 pm is associated with the following rules: the need to have a mask or a helmet covering the nose and mouth in the building of the Museum of Art, keep a safe distance between event participants and the need to disinfect your hands before entering the event area.
Imię i nazwisko / First name and last name
Numer telefonu / Phone number
Z którą Żywą Książką chciałbyś/ałabyś porozmawiać? [Można wybrać JEDNĄ Żywą Książkę] / Which Human Book would you like to talk to? [You can select ONE Human Book] *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy