Индексиране и рефериране на академични издания

Консултиране на редакционни колегии и автори за избор на подходящи електронни информационни ресурси (бази данни). Запознаване с условията и подпомагане при кандидатстването за рефериране и индексиране на издания на университета, департаменти и центрове.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question