Inscripció LIFETEEN (4t d'ESO-2n Batxillerat) 2021-2022
Aquesta etapa de l'adolescència és una muntanya russa, però ens agraden les muntanyes russes! :) Al grup de LIFETEEN (4t d'ESO-2n Batxillerat) oferim als estudiants de secundària l’oportunitat de construir fortes amistats catòliques abans d’entrar a la universitat. A LIFETEEN treballem la maduració física, psicològica, cognitiva, relacional i espiritual dels joves de secundària. HORARI del grup: DIVENDRES / 20:30-22:00
Sign in to Google to save your progress. Learn more
DADES DEL NEN
Nom del nen/nena *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Està batejat? *
Escola *
Curs *
DADES DE LA FAMÍLIA
Informació dels Pares
Nom del Pare *
Cognoms del Pare
Telèfon mòbil del Pare *
e-mail del pare *
Nom de la mare *
Cognoms de la mare *
Telèfon mòbil de la mare *
e-mail mare *
Adreça familiar (Carrer i número) *
Codi Postal *
Municipi *
Els pares estàn casats? (marca una opció) *
Required
El pare està confirmat *
La mare està confirmada *
Té més germans? *
En cas afirmatiu, de quines edats?
AUTORITZACIONS
AUTORITZO que el meu fill/a participi a la Catequesi de Comunió 2020-2021 així com a les activitats que se’n derivin *
DRETS D’IMATGE I MATERIAL ELABORAT
En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, de Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (RGPD), així com tots els reglaments que en cada moment el desenvolupin, l’informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè es conservaran per temps indefinit i seran tractades i quedaran incorporades en una Base de dades parroquial amb la finalitat de donar-li els serveis propis de la Parròquia. En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que totes les seves dades siguin tractades per la parròquia per donar compliment a la finalitat indicada anteriorment, així com per remetre la informació relativa als serveis i activitats que poguessin prestar-se dins la parròquia. Obligatori marcar la casella: Consenteixo expressament i autoritzo el tractament de les meves dades personals per part de la Parròquia de Sant Sadurní. Les Parròquies de Montornès del Vallès disposen d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informen i fan difusió de les activitats que es realitzen. En aquest espai es poden publicar imatges en que apareguin, individualment on en grup, participants que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article indicat més amunt a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, demanem el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificades. Per a l’edició de materials en espais de difusió de les activitats parroquials (blogs, web, revistes, xarxes socials ) cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat. AUTORITZO que la imatge de l’infant pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats pròpies de la catequesi i que el material elaborat pugui ser publicat en espais de comunicació de les Parròquies Montornès. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy