แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
คำชี้แจง
1. ทางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง เพื่อนำมาพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป
2. กรุณาทำเครื่องหมายในช่องคำตอบและกรอกข้อความให้สมบูรณ์
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโรงเรียน
Your answer
2. เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
Your answer
3. สังกัด
Your answer
4. พื้นที่การศึกษาเขต
Your answer
5. ที่อยู่โรงเรียน
เลขที่ตั้ง
Your answer
หมู่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล
Your answer
เขต/อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
6. ชื่อ-สกุลผู้ตอบ
Your answer
7. เบอร์โทรศัพท์ผู้ตอบ
Your answer
8. E-mail ผู้ตอบ
Your answer
ตอนที่ 2
กรุณาให้ข้อมูลสถานการณ์ และรูปแบบการจัดการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท่าน ในปีการศึกษาปัจจุบัน
1 จำนวนเด็กชั้นอนุบาล ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
2 จำนวนเด็กชั้นประถม ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
3 จำนวนเด็กชั้นมัธยมต้น ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
4 จำนวนเด็กชั้นมัธยมปลาย ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
5. รูปแบบการจัดอาหารกลางวันโรงเรียน ณ ปัจจุบัน
6. โรงเรียนของท่านมีการ วางแผนการจัดเมนูอาหารล่วงหน้า หรือไม่
ท่านมีการวางแผนการจัดเมนูอาหารล่วงหน้า มีเมนูหมุนเวียนกี่สัปดาห์
(โปรดระบุตัวเลขเป็นจำนวนสัปดาห์ ถ้าไม่มีใส่เลข 0)
Your answer
7. สำรับอาหารกลางวันโรงเรียน โดยปกติโรงเรียนของท่านเสิร์ฟกับข้าวกี่อย่างต่อมื้อ
8. โรงเรียนของท่าน มีปริมาณตักเสิร์ฟของข้าว กับข้าว ให้เด็กแต่ละชั้นเรียนคนละเท่าไหร่
ปริมาณข้าวที่ตักเสิร์ฟ "เด็กอนุบาล" คนละกี่ทัพพี
ปริมาณข้าวที่ตักเสิร์ฟ "เด็กประถม" คนละกี่ทัพพี
ปริมาณข้าวที่ตักเสิร์ฟ "เด็กมัธยม" คนละกี่ทัพพี
เมนูผัดผัก ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กอนุบาล" คนละกี่ทัพพี
เมนูผัดผัก ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กประถม" คนละกี่ทัพพี
เมนูผัดผัก ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กมัธยม" คนละกี่ทัพพี
เมนูแกง ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กอนุบาล" คนละกี่ทัพพี
เมนูแกง ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กประถม" คนละกี่ทัพพี
เมนูแกง ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กมัธยม" คนละกี่ทัพพี
9. โรงเรียนของท่าน จัดผลไม้ให้เด็กบ่อยแค่ไหน
10. โปรดระบุชื่อเมนู "กับข้าว" ยอดนิยมที่โรงเรียนท่านจัดบ่อย 3 เมนู
อันดับ 1
Your answer
อันดับ 2
Your answer
อันดับ 3
Your answer
11. โปรดระบุชื่อเมนู "อาหารจานเดียว" ยอดนิยมที่โรงเรียนท่านจัดบ่อย 3 เมนู
อันดับ 1
Your answer
อันดับ 2
Your answer
อันดับ 3
Your answer
12. โรงเรียนท่านเป็นหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโครงการแก้มใส ที่จะเข้าร่วมอบรมระหว่าง เมษายน –พฤษภาคม 59
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms