แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
คำชี้แจง
1. ทางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง เพื่อนำมาพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป
2. กรุณาทำเครื่องหมายในช่องคำตอบและกรอกข้อความให้สมบูรณ์
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโรงเรียน *
Your answer
2. เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน *
Your answer
3. สังกัด *
Your answer
4. พื้นที่การศึกษาเขต *
Your answer
5. ที่อยู่โรงเรียน
เลขที่ตั้ง
Your answer
หมู่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
6. ชื่อ-สกุลผู้ตอบ *
Your answer
7. เบอร์โทรศัพท์ผู้ตอบ *
Your answer
8. E-mail ผู้ตอบ *
Your answer
ตอนที่ 2
กรุณาให้ข้อมูลสถานการณ์ และรูปแบบการจัดการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท่าน ในปีการศึกษาปัจจุบัน
1 จำนวนเด็กชั้นอนุบาล ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน *
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
2 จำนวนเด็กชั้นประถม ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน *
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
3 จำนวนเด็กชั้นมัธยมต้น ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน *
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
4 จำนวนเด็กชั้นมัธยมปลาย ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน *
(โปรดระบุเป็นตัวเลข ถ้าไม่มีให้ใส่ 0)
Your answer
5. รูปแบบการจัดอาหารกลางวันโรงเรียน ณ ปัจจุบัน *
6. โรงเรียนของท่านมีการ วางแผนการจัดเมนูอาหารล่วงหน้า หรือไม่ *
ท่านมีการวางแผนการจัดเมนูอาหารล่วงหน้า มีเมนูหมุนเวียนกี่สัปดาห์ *
(โปรดระบุตัวเลขเป็นจำนวนสัปดาห์ ถ้าไม่มีใส่เลข 0)
Your answer
7. สำรับอาหารกลางวันโรงเรียน โดยปกติโรงเรียนของท่านเสิร์ฟกับข้าวกี่อย่างต่อมื้อ *
8. โรงเรียนของท่าน มีปริมาณตักเสิร์ฟของข้าว กับข้าว ให้เด็กแต่ละชั้นเรียนคนละเท่าไหร่
ปริมาณข้าวที่ตักเสิร์ฟ "เด็กอนุบาล" คนละกี่ทัพพี *
ปริมาณข้าวที่ตักเสิร์ฟ "เด็กประถม" คนละกี่ทัพพี *
ปริมาณข้าวที่ตักเสิร์ฟ "เด็กมัธยม" คนละกี่ทัพพี *
เมนูผัดผัก ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กอนุบาล" คนละกี่ทัพพี *
เมนูผัดผัก ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กประถม" คนละกี่ทัพพี *
เมนูผัดผัก ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กมัธยม" คนละกี่ทัพพี *
เมนูแกง ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กอนุบาล" คนละกี่ทัพพี *
เมนูแกง ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กประถม" คนละกี่ทัพพี *
เมนูแกง ปริมาณที่ตักเสิร์ฟ "เด็กมัธยม" คนละกี่ทัพพี *
9. โรงเรียนของท่าน จัดผลไม้ให้เด็กบ่อยแค่ไหน *
10. โปรดระบุชื่อเมนู "กับข้าว" ยอดนิยมที่โรงเรียนท่านจัดบ่อย 3 เมนู
อันดับ 1 *
Your answer
อันดับ 2 *
Your answer
อันดับ 3 *
Your answer
11. โปรดระบุชื่อเมนู "อาหารจานเดียว" ยอดนิยมที่โรงเรียนท่านจัดบ่อย 3 เมนู
อันดับ 1 *
Your answer
อันดับ 2 *
Your answer
อันดับ 3 *
Your answer
12. โรงเรียนท่านเป็นหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโครงการแก้มใส ที่จะเข้าร่วมอบรมระหว่าง เมษายน –พฤษภาคม 59 *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms