Zgłoszenie dziecka do punktu katechetycznego prowadzonego w Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020
Podstawą klasyfikacji i otrzymania świadectwa na koniec roku szkolnego jest frekwencja wynosząca min. 50%.
Imię dziecka *
Your answer
Nazwisko dziecka *
Your answer
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia dziecka *
Your answer
PESEL dziecka *
Your answer
Adres zamieszkania dziecka *
Your answer
Szkoła oraz klasa / przedszkole *
Proszę podać rok szkolny – np.: szkoła podstawowa kl. III (2017/2018)
Your answer
Imię i nazwisko rodziców / opiekuna prawnego *
Your answer
Nr telefonu do rodziców / opiekuna prawnego *
Your answer
Adres e-mail do rodziców / opiekuna prawnego *
Your answer
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez administratora danych, którym jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Szczytnowskiej 35-39 w Warszawie tel. 22 615 50 76 wew. 33, e-mail: kancelaria@baptysci.pl w celach niezbędnych do dokonania zgłoszenia dziecka do punktu katechetycznego prowadzonego przez Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 2.
Required
Informacja o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Szczytnowskiej 35-39 w Warszawie tel. 22 615 50 76 wew. 33, e-mail: kancelaria@baptysci.pl
— inspektorem ochrony danych jest Pani Grażyna Sudzińska-Amrozewicz, e-mail: ido@baptysci.pl;
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych i rejestracyjnych w zakresie, którym wykazała Pani/Pan zainteresowanie przez Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 2 na podstawie art. 9 ust. 2, pkt d RODO;
— odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i wolontariusze zboru oraz Rada Zboru;
— posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia swoich danych z wyłączeniem prawa do zapomnienia w zakresie danych niezbędnych do realizowania celów i wykonywania funkcji Kościoła wynikających z prawa wewnętrznego, w tym danych zawartych w rejestrach kościelnych, jak również gdy przechowywanie takich danych wynika z przepisów prawa, a w tym celu prosimy o kontakt: kancelaria@kchbwroclaw.com.pl;
— ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Komisji Rewizyjnej Kościoła gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
— podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie skierowane do Kościoła Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.