Đánh giá CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Chuyên ngành: Quản trị Marketing (chất lượng cao)
Chương trình được khoa Marketing thiết kế cho sinh viên Khóa nhập học năm 2017 (2017- 2020). Khoa Marketing mong nhận được sự hỗ trợ và đóng góp ý kiến từ phía Quý Doanh nghiệp và Cựu sinh viên để chương trình hoàn thiện và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Khoa Marketing trân trọng cảm ơn
Email address
Họ và tên
Your answer
Lớp đã học (đối với Cựu sinh viên)
Your answer
1. Đánh giá về mục tiêu đào tạo
Your answer
2. Nội dung chuẩn đầu ra "Kiến thức và lập luận ngành"
k1. Đạt được sự hiểu biết cơ bản về chính trị, tư tưởng, pháp luật kinh doanh;
k2. Giải thích được cơ bản về kinh tế vi mô, vĩ mô, thống kê trong kinh tế và kinh doanh, nguyên lý kế toán, tài chính;
k3. Vận dụng được các công cụ, qui trình để thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường;
k4. Đủ kiến thức và năng lực tiếng Anh và tin học để tiếp cận và triển khai hoạt động marketing ở thị trường trong nước và quốc tế;
Đánh giá:
Your answer
3. Nội dung chuẩn đầu ra "Kiến thức chuyên ngành quản trị marketing"
k5. Đạt được sự hiểu biết sâu sắc và vững vàng các nguyên lý, công cụ và qui trình marketing;
k6. Phân tích, đánh giá được các yếu tố môi trường marketing, đối thủ cạnh tranh và nội lực của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động quản trị marketing của doanh nghiệp/ tổ chức;
k7. Có năng lực hoạch định, triển khai thực thi, đo lường đánh giá marketing ở cấp độ chiến lược cho doanh nghiệp/tổ chức;
k8. Đủ năng lực hoạch định, triển khai thực thi, đo lường đánh giá marketing ở cấp độ chiến thuật cho doanh nghiệp/tổ chức
Đánh giá:
Your answer
4. Chuẩn đầu ra "Kỹ năng nghề nghiệp (cứng)"
s1. Thành thục trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và quản trị Marketing ở cấp độ chiến lược và chiến thuật;
s2. Giao tiếp có hiệu quả bằng văn bản, bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ với nội bộ và các bên liên quan trong bối cảnh hội nhập đa văn hóa;
Đánh giá:
Your answer
5. Chuẩn đầu ra "Kỹ năng và phẩm chất giữa các cá nhân (mềm)"
s3. Vận dụng nhuần nhuyễn được các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và khám phá, P.tiển bản thân.
s4. Có thể chất tốt, sức khỏe dẻo dai và tác phong chuyên nghiệp để làm việc hiệu quả và phát triển bản thân.
Đánh giá:
Your answer
6. Chuẩn đầu ra "Năng lực cá nhân với xã hội (Thái độ)"
a1. Đạt được năng lực tự chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp;
a2. Phát triển được thái độ tích cực, dấn thân và sáng tạo trong nghề marketing và trong cuộc sống.
a3. Có năng lực tự định hướng phát triển bản thân ở mức độ cao hơn với thái độ tích cực học tập suốt đời.
Đánh giá:
Your answer
7. Đánh giá chung về Chuẩn đầu ra
Với bản chuẩn đầu ra chi tiết của chương trình đào tạo được liệt kê ở các câu 2, 3,4 và 5. Quý doanh nghiệp đánh giá tổng thể bằng cách cho điểm ở từng mục trong bảng dưới đây với 1 - Không đáp ứng được tiêu chí ... 5 - hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí
Nội dung đánh giá:
1
2
3
4
5
1. Mục tiêu đào tạo phù hợp với sứ mạng của trường và sinh viên tốt nghiệp từ chương trình với sự giáo dục khoa học và nghề nghiệp họ có thể thành công trong công việc nói chung và nhất là trong ngành.
2. Phần “Kiến thức và lập luận ngành” thể hiện được đặc điểm riêng của ngành đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của người học và thị trường lao động.
3. Phần “Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm” phù hợp với các yêu cầu doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của người học.
4. Phần “Thái độ/năng lực cá nhân” phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của người học.
5. Phần “Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội” tổng quát những năng lực hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn chính mà người học có thể thực hiện sau khi hoàn thành chương trình.
6. Mô tả rõ ràng những kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học phải có, nắm vững và thực hiện được sau khi hoàn tất chương trình.
7. Mục tiêu có thể đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng của từng yêu cầu.
8. Nhận xét chung
8. Mức độ CẦN THIẾT để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức (Tổng số tín chỉ: 130)
1- Không cần thiết
2 - Ít cần thiết
3 - Không biết
4. Cần thiết
5 - Rất cần thiết
1. Khối kiến thức đại cương: 33 tín chỉ
2. Khối kiến thức cơ sở khối ngành: 06 tín chỉ
3. Khối kiến thức cơ sở ngành: 18 tín chỉ
4. Khối kiến thức ngành: 29 tín chỉ
5. Khối kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ
6. Khối kiến thức bổ trợ: 12 tín chỉ
7. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 8 tín chỉ
9. Mức độ HỢP LÝ về số lượng tín chỉ của các học phần
1 - Quá ít
2 - Ít
3 - Hợp lý
4 - Nhiều
5 - Quá nhiều
Khối kiến thức đại cương: 33 tín chỉ
Khối kiến thức cơ sở khối ngành: 06 tín chỉ
Khối kiến thức cơ sở ngành: 18 tín chỉ
Khối kiến thức ngành: 29 tín chỉ
Khối kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ
Khối kiến thức bổ trợ: 12 tín chỉ
Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 8 tín chỉ
10. Mức độ lĩnh hội kiến thức từ các học phần trong chương trình nếu làm việc tại quý Doanh nghiệp
Required
11. Học phần nào cần được bổ sung vào khung chương trình
Your answer
12. Những học phần nào cần được rút ra khỏi khung chương trình
Your answer
13. Học phần nào cần tăng/giảm thời lượng
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms