Medlemsenkät RFSL Stockholm 2017
För att göra RFSL Stockholm verksamhet den bästa möjliga så behöver vi din åsikt. Hur tycker du att vi ska arbeta? Fyll gärna i enkäten nedan och berätta vad du tycker! Vi bryr oss och alla som arbetar är också medlemmar! Här nedan kan du välja att svara på engelska eller svenska. Se engelska nedan

Thank you for responding to our member survey, your opinion matters. We need to know your opinions in order for RFSL Stockholm to provide a safe and important space for our members. Please choose your preferred language, English or Swedish. See English below.

Den här enkäten vill medverka till mer insyn och engagemang i föreningen, därför vill vi upplysa att medlemmar har möjlighet att delta på öppna styrelsemöten. Datum förstyrelsemöten hittar du på vår hemsida och anmälan sker till sekreterare matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se.

We aim to be a transparent organisation and your commitment and involvement in the organization is much appreciated. Therefore we want to inform you that you have the opportunity to participate in our open board meetings. Dates for the meetings are found on our website and you can register by sending an e-mail to our secretary at matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se

Vilket år blev du medlem?
Your answer
1) Är du aktiv i någon av RFSL Stockholms verksamheter idag?
Om ja, vilken/vilka?
Your answer
2) Är du aktiv i någon av våra medlemsgrupper idag?
Om ja, vilka/vilken?
Your answer
3) Skulle du vilja bli mer aktiv i RFSL Stockholm?
Hur skulle du vilja vara mer aktiv? (ex. volontär, anordna träffar, föreläsningar, utbildningar, aktiv i medlemsgrupp)
Your answer
4) Skulle RFSL Stockholm kunna underlätta för dig att bli mer aktiv i föreningen?
Om ja, hur?
Your answer
5) Hur upplever du tillgängligheten i våra lokaler?
Mycket dåligt
Mycket bra
6) Hur upplever du tillgängligheten under våra olika aktiviteter?
Your answer
7) Hur upplever du informationen om RFSL Stockholm?
Mycket dålig, svår att förstå/läsa
Mycket bra och lättillgänglig
Vad skulle vi ha kunnat göra bättre?
Your answer
8) Tycker du att det finns sammanhang där RFSL Stockholm borde synas?
Om ja, vilka?
Your answer
9) Hur bra på en skala tycker du att RFSL Stockholm har arbetat det senaste året?
Mycket dåligt
Mycket bra
Vad tycker du har varit dåligt?
Your answer
10) Känner du att du har tillräckligt med insyn i verksamheten?
Vilka verksamheter/ämnen skulle du vilja veta mer om?
Your answer
11) Skulle du vilja ta del av information från RFSL Stockholm på annat sätt än idag?
12) Berätta vilka sätt du skulle vilja ta del av RFSL:s information (ex. sms, e-post, brev, Instagram).
Your answer
13) Övrigt - kan du komma på något som skulle göra RFSL Stockholm mer inkluderande som organisation?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of RFSL. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms