חוקרים צעירים חוקרים קהילות שורשים ותרבות תשע"ו תחרות עבודות חקר ושורשים כיתות ז-ט בחינוך הממ' והממ'ד

מורשת קהילות ישראל אגף מורשת, משרד החינוך מזמינים אתכם המנהלים המורים והתלמידים להשתתף גם השנה בתחרות השנתית של כתיבת עבודות שורשים – ח"ץ, צעירים חוקרים קהילות שורשים ותרבות. התכנית מיועדת לכיתות ז-ט בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question