ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.12 หลังจากมีนโยบายยกเลิกการให้บริการเครือข่าย MOENet
โรงเรียน *
กรุณาคลิกเลือกโรงเรียน
การเช่าอินเทอร์เน็ตทดแทนเครือข่าย MOENet (ที่ยกเลิกการให้บริการ)
คำชี้แจง : เลือกตอบและกรอกข้อมูลตามสภาพจริงของโรงเรียน
เดิมโรงเรียนมีเครือข่ายของ MOENet หรือไม่ *
1.โรงเรียนเช่าอินเทอร์เน็ตทดแทนได้หรือไม่ *
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จัดหาแทน MOENet ได้
2.1 ประเภทสัญญาณ
2.2 ความเร็ว Download (Mbps)
2.3 ความเร็ว Upload (Mbps)
2.4 ค่าเช่ารายเดือน
(ใส่เฉพาะตัวเลข เช่น 1500 )
Your answer
3. กรณีที่โรงเรียนเช่าอินเทอร์เน็ตทดแทนไม่ได้ หรือไม่เช่าทดแทน มาจากสาเหตุใด
กรณีโรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
4. สัญญาณโทรศัพท์มือถือที่เข้าถึง มีของเครือข่ายใดบ้าง
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
5. มีความต้องการใช้ดาวเทียม
6. ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/สิ่งที่อยากแจ้งให้ สพม.12 ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
Your answer
7. ชื่อ - สกุล ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน *
(สำหรับการประสานงานด้านเทคนิค)
Your answer
7.1 เบอร์โทรศัพท์ผู้ดูแลระบบ *
( ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องมีเครื่องหมาย - เช่น 0815555555 )
Your answer
8. ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms