Formulár na registráciu členského príspevku SAKT-u za rok 2017

Netýka sa osôb, ktoré sa zúčastňujú školenia 1 a 2 kvalifikačného stupňa v roku 2017
Formulár treba vypĺňať každý rok vzhľadom na občasnú zmenu kontaktných údajov (telefón, mail, trvalý pobyt atď.) Zároveň slúži ako podklad k vedeniu Registra odborníkov v športe, ktorý uvádzame na našej webovej stránke. (v budúcnosti po sfunkčnení na webe Ministerstva školstva). Tam evidujeme iba členov SAKT-u. Členský príspevok uhrádzajte v príslušnom kalendárnom roku (Napríklad.od 1.1.-do 31.1.2017) za rok 2017
Vypisujte s diakritikou!!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question