แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
การทักทายต้อนรับ
การแต่งกาย
กิริยามารยาท
ความพร้อมในการให้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความถูกต้องครบถ้วนของงานที่บริการ
การให้คำปรึกษาแนะนำ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
ความยืดหยุ่นในการให้บริการ
ผลการให้บริการในภาพรวม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy