ร่าง พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
ร่วมกันกำหนดสาระสำคัญของกฎหมาย ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการรับฟังความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... -->> http://bit.ly/2vo8IRF

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๘ -->> http://bit.ly/2HIXGJn
มาตรา ๕๔ -->> http://bit.ly/2qFJh9x
มาตรา ๒๕๘ จ.(๑) -->> http://bit.ly/2Ha6FGs

คำชี้แจงประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... -->> http://bit.ly/2EV4mkB

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น แนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
- ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร -->> http://bit.ly/2qGVxWn
- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร -->> http://bit.ly/2J7mLNz
- ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร -->> http://bit.ly/2H9nnpr
รับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค
- ครั้งที่ ๑ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร -->>
- ครั้งที่ ๒ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมธนินทร กรีน ปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด -->> http://bit.ly/2EVUVBa
- ครั้งที่ ๓ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรงเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ -->> http://bit.ly/2Hy84Wu
- ครั้งที่ ๔ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา -->> http://bit.ly/2HGYA90
- ครั้งที่ ๕ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี -->> http://bit.ly/2qGFTu0

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service