COVİD-19 pandemiya dövrünün biznes fəaliyyətinizə təsiri
CASPIAN ENERGY MARKETING
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zəhmət olmasa, şirkətinizin fəaliyyət sahəsini qeyd edin / Укажите, пожалуйста, сферу деятельности Вашей компании / Please, indicate a sphere of activity of your company *
Əməkdaşların sayını qeyd edin / Укажите количество сотрудников / Indicate a number of employees *
Şirkətin illik dövriyyəsini qeyd edin / Укажите годовой оборот компании / Indicate an annual cash flow (income) of a company *
Sizin şirkətiniz / Ваша компания / Your company is an *
COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirlərin biznesinizin fəaliyyətinə təsir dərəcəsini qiymətləndirin / Оцените степень влияния ограничительных мер связанных с пандемией COVİD 19 на деятельность Вашего бизнеса / Could you please assess an impact of the COVID 19 pandemic-related restrictive measures on your business? *
Bu dövrdə əsas hansı problemlərlə qarşılaşmısınız? / С какими основными проблемами Вы столкнулись в этот период? / Call the major challenges/problems that you faced during this period? *
Required
Dövlətdən hansı dəstəyi gözləyirdiniz? / Какие меры поддержки Вы ожидали от государства? / Which support measures did you expect from the state? *
Required
Sorğu keçirildiyi vaxtda gözləntiləriniz nə dərəcədə özünü doğruldub? / Насколько оправдались Ваши ожидания на момент проведения опроса? / To what degree did this survey meet your expectations? *
İşçi ştatını ixtisar etməyi planlaşdırırsınızmı? / Планируете ли Вы сокращение штата сотрудников ? / Do you plan to do staff reduction? *
Fəaliyyətinizə mənfi təsirin azaldılması üçün hansı qısa və orta müddətli tədbirlər həyata keçirməyi planlaşdırırsınız? / Какие кратко- и среднесрочные меры Вы планируете предпринять для минимизации отрицательного воздействия на Вашу деятельность? / What short-and medium-term measures do you plan to undertake to minimize the negative impact on your business? *
Required
2020-ci ilin yekunu üzrə maliyyə dövriyyəsinin azalmasını gözləyirsinizmi? / Ожидаете ли Вы снижение финансовых оборотов по итогам 2020 года? / Do you expect a drop of income (cash flows) at the end of 2020? *
Pandemiya zamanı hansı dövlət strukturu sizə problemlərinizi həll etməkdə daha aktiv kömək etdi? (zəhmət olmasa bir neçə variantı qeyd edin) / Какая государственная структура наиболее активно помогала Вам в решении проблем в период пандемии? (пожалуйста, укажите несколько вариантов) / Which government agency provided you strong support to handle problems during the pandemic period?(please indicate several options) *
Pandemiya zamanı hansı dövlət strukturu sizə biznesinizlə bağlı problemləri həll etməkdə maneələr yaratdı?(zəhmət olmasa bir neçə variantı qeyd edin) / Какая государственная структура создавала препятствия Вам в решении проблем связанных с Вашим бизнесом в период пандемии? (пожалуйста, укажите несколько вариантов) / Which government agency created obstacles for you in solving your business-related problems during the pandemic? (please indicate several options) *
Azərbaycanın hansı dövlət məmuru ilə siz Caspian Energy Club-un keçırdiyi onlayn tədbirləri çərçivəsində görüşmək istərdiniz / С кем из государственных чиновников Азербайджана вы хотели бы встретиться в рамках онлайн мероприятий Caspian Energy Club / With whom among the government officials of Azerbaijan would you like to meet in the frame of the online events of the Caspian Energy Club *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy