Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030.  

Ankieta

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030 na potrzeby opracowania Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030.  

Ankieta ma charakter anonimowy. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more

Jak Państwo ocenianie jakość życia w swojej gminie?

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 warunki życia poprzez wstawienie w odpowiednie miejsce znaku „X", gdzie: 1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - przeciętnie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze.

1
2
3
4
5
Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
Wsparcie dla przedsiębiorców
Wsparcia dla rozwoju sektora transportu, logistyki i spedycji
Stan infrastruktury i organizacja przejść granicznych (w tym „mały ruch graniczny”)
Wsparcie rozwoju przetwórstwa produktów rolnych
Wsparcie rozwoju produkcji rolnej
Jakość komunikacji publicznej
Stan dróg
Dostępność ścieżek rowerowych
Jakość infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej
Organizacja systemu segregowania i wywozu śmieci
Dostęp do internetu
Stan środowiska naturalnego
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Atrakcyjność turystyczna
Sytuacja na rynku pracy
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły podstawowe)
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły ponadpodstawowe)
Dostęp do opieki żłobkowej
Dostęp do opieki przedszkolnej
Dostęp do świadczeń medycznych
Dostęp do opieki społecznej
Bezpieczeństwo publiczne
Jakość i dostępność do placówek kultury
Jakość i dostępność do infrastruktury sportowej
Jakość i dostępność do infrastruktury rekreacyjnej
Dostęp do usług (możliwość zakupu artykułów codziennego użytku)
Dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych
Dostępność obiektów i usług publicznych dedykowanych osobom starszym
Działania władz samorządowych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców
Współpraca i komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami i organizacjami pozarząd.
Aktywność organizacji pozarządowych
Atrakcyjność zamieszkania
Clear selection
Jakie są największe problemy?
*
Proszę wybrać 5 obszarów
Required
Jakie działania należy podjąć dla poprawy warunków życia?
*
Proszę wybrać 5 obszarów
Required

 Jest rok 2029  - jak zmieniła się/wygląda Państwa gmina 

*
Required

Proszę o wskazanie najważniejszych inwestycji/projektów, które umożliwią realizację celu na rok 2029.

*
Proszę o podanie nazwy/tytułu projektu/projektów wraz z krótkim opisem.
Jeżeli chcecie Państwo dodać jakieś informacje, których nie ma w ankiecie proszę o wpisanie w tej części.
Mieszkam w: (proszę zaznaczyć właściwą lokalizację)
*
Wiek: (proszę podkreślić właściwy przedział)
*
Sytuacja zawodowa *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy