SET 6 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB SEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1. Maklumat di bawah berkaitan pembentukan tamadun awal dunia. Apakah X? *
1 point
Captionless Image
2. Kod Undang–Undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah Babylon . Apakah prinsip undang-undang tersebut? *
1 point
3. Masyarakat Athens mementingkan sukan, seni berpidato dan kesusasteraan dalam sistem pendidikan. Mengapakah bidang tersebut penting? *
1 point
4. Gambar 1 merupakan pengasas akademi falsafah di Athens. Menurut Plato, ahli falsafah adalah orang yang paling layak memerintah negara. Mengapakah beliau berpendapat demikian? *
1 point
Captionless Image
5. Apakah peranan golongan Brahmin dalam kerajaan awal di Asia Tenggara ? *
1 point
6. Maklumat merujuk kepada pentadbiran sebuah kerajaan di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
7. Mengapakah perbalahan sering terjadi antara kabilah Arab pada Zaman Jahiliah? *
1 point
8. X dalam Rajah 1 berikut merujuk kepada *
1 point
Captionless Image
9 Apakah persamaan kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua? *
1 point
10. Nabi Muhammad SAW membuka semula kota Makkah pada 630 Masihi. Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? *
1 point
11. Kerajaan Rom Timur atau Byzantine dan kerajaan Parsi adalah kuasa yang mengancam keselamatan kerajaan Islam Madinah. Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar mengatasi ancaman tersebut? *
1 point
12. Apakah sumbangan khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan sistem pertahanan negara Islam Madinah? *
1 point
13. Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam. Mengapakah dasar tersebut diterima oleh orang Kristian? *
1 point
14. Gambar 2 menunjukkan bukti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
15. Maklumat berikut berkaitan sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. Apakah institusi yang berkaitan dengan maklumat tersebut? *
1 point
Captionless Image
16. Bagaimanakah laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di Melaka pada abad ke-16? *
1 point
17. Konsep daulat merupakan pengikat yang kukuh antara rakyat biasa dengan pemerintah dalam masyarakat Melayu tradisional. Bagaimanakah konsep tersebut diperkukuh? *
1 point
18. Mengapakah Martin Luther menentang amalan penjualan surat pengampunan dari gereja di Eropah pada abad ke-16? *
1 point
19. Akta Antipenggabungan (Anti-Combination Act) diperkenalkan di Britain pada peringkat awal Revolusi Perindustrian. Apakah kesan pelaksanaan akta tersebut? *
1 point
20. Jadual 1 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat. *
1 point
Captionless Image
21. Apakah tujuan Land Settlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun 1933? *
1 point
22. Mengapakah negara Asia berikut menjadi sasaran imperialis Barat pada abad ke-17? - China - India *
1 point
23. Tokoh berikut merupakan pemerintah Thailand *
1 point
Captionless Image
24. Maklumat berikut merujuk daerah yang ditakluki British di Tanah Melayu pada abad ke-19. *
1 point
Captionless Image
25. Jadual 2 berikut menerangkan perkembangan yang berlaku di Naning pada awal abad ke-19. Apakah faktor yang membawa kepada kejayaan tersebut? *
1 point
Captionless Image
26. Anda merupakan pemimpin Kaum Muda sebelum Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu. Bagaimanakah anda menyebarkan idea perjuangan Kaum Muda ? *
1 point
Captionless Image
27. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di Tanah Melayu. Apakah tujuan perlembagaan digubal ? *
1 point
28. Sebagai Sultan Johor pada tahun 1895, bagaimanakah anda menghalang percubaan British dalam mencampuri urusan pentadbiran Johor ? *
1 point
29. Dialog 1 berikut mungkin berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1940-an. *
1 point
Captionless Image
30. Pernyataan berikut merujuk tindakan yang dilakukan oleh AMCJA dan PUTERA pada tahun1940-an. *
1 point
Captionless Image
31. Jadual 3 berikut menunjukkan perubahan yang dilakukan oleh British di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
32. Rundingan berikut telah diadakan di Tanah Melayu pada tahun 1940-an. *
1 point
Captionless Image
33. Monolog berikut merujuk faktor penyertaan Singapura dalam Malaysia. *
1 point
Captionless Image
34. Akta Malaysia 1963 telah memperuntukan beberapa perkara yang dimasukan dalam Perlembagaan Malaysia. Antara kuasa yang diberikan kepada negeri Sabah dan Sarawak adalah dalam bidang *
1 point
35. Pernyataan berikut menggambarkan kandungan Perlembagaan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
36. Perkara 119, Perlembagaan Malaysia menetapkan seseorang individu layak mengundi dalam pilihan raya jika bertaraf warganegara. Apakah kepentingan syarat tersebut ? *
1 point
37. Rajah 4 berikut merujuk kepada matlamat dasar pembangunan ekonomi negara. *
1 point
Captionless Image
38. Rajah 5 berikut merujuk kepada prinsip Rukun Negara. *
1 point
Captionless Image
39. Kedua-dua blok berikut muncul selepas Perang Dunia Kedua. *
1 point
Captionless Image
40. Pada November 1971, Deklarasi Kuala Lumpur telah diisytiharkan untuk menjadikan negara negara ASEAN sebagai Zon Bebas, Aman dan Berkecuali (ZOPFAN). Mengapakah ZOPFAN penting buat negara anggota ASEAN? *
1 point
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy