Recompilación datos locais Arteixo
Información necesaria a facilitar polos locais de Arteixo para aparecer na App de Turismo do Concello de Arteixo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo ao disposto na LeI Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento de dita Lei, os datos que facilite serán incorporados ao fichero correspondente á app turismo do Concello de Arteixo, que figura inscrito na Axencia Española de Protección de Datos e teñen por obxecto a xestión de datos de identificación de profesionais e de empresas que solicitan a súa publicación na anteriormente citada aplicación móbil.

En todo caso, como titular dos datos, resérvase o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición en calquera momento, tendo unicamente que efectuar a comunicación correspondente ante a Alcaldía, órgano responsable do tratamento de ditos datos persoais.

Cubrindo este formulario e dándolle ao botón de "Enviar" dá o seu consetimento explícito para que o Concello de Arteixo poida tratar ditos datos segundo a lei anteriormente citada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email address *
Concello de Arteixo
DATOS DA EMPRESA (REXISTRO INTERNO)
Nome da empresa ou sociedade *
Your answer
Razón Social *
Your answer
Nº de socios *
Your answer
CIF *
Your answer
Descrición actividade (IAE) *
Your answer
Ano de inicio da actividade en Arteixo *
Your answer
Número de establecementos no Concello de Arteixo *
Your answer
Nome persoa de contacto *
Your answer
Cargo da persoa de contacto *
Your answer
Teléfono da persoa de contacto *
Your answer
Email da persoa de contacto *
Your answer
DATOS DO ESTABLECEMENTO (para publicar)
Nome do local *
Your answer
Tipo de local *
Pequena descrición (galego) *
Your answer
Pequena descrición (castelán)
Your answer
Pequena descrición (inglés)
Your answer
Enderezo *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Email
Your answer
Web
Your answer
Horario
Your answer
Prezo
Your answer
Enviar foto do local a appturismoarteixo@gmail.com *
Para aparecer na app de turismo do Concello de Arteixo, deberá enviar unha imaxe con boa resolución e cun mínimo de 2MB de tamaño. Non valen miniaturas ou imaxes descargadas con pouca resolución. IMPORTANTE: No asunto do correo, indicar: [FOTO].
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service