แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
วันที่ทำแบบสอบถาม
MM
/
DD
/
YYYY
เรื่องที่รับบริการ
Required
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความสะดวกในการติดต่อเพื่อรับบริการ
ทักษะและความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความน่าเชื่อถือในการให้คำแนะนำ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ
มนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
จำนวนบุคลากรที่ให้บริการ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาพรวมความพึงพอใจในการรับบริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms