Publikāciju ievade un publikāciju saraksta rediģēšana LUIS

Nodarbība paredzēta LU akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, kā arī doktorantiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un iemaņas publikācijas apraksta ievadē LU informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS) un publikācijas saraksta rediģēšanā. Dalībnieki iegūst teorētiskas zināšanas par LU publikāciju uzskaites un novērtēšanas sistēmu, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar publikāciju sarakstu, publikāciju meklēšanu un jauna publikācijas ieraksta izveidi LU informācijas sistēmā.

Norises vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 4 (108. telpa).

Nodarbību vadīs - LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne (e-pasts: ilga.rampane@lu.lv)

Lai praktiskais darbs būtu lietderīgāks, aicinām norādīt interesējošos jautājumus reģistrācijas formā un sagatavot informāciju par ievadāmo publikāciju nodarbībai.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question