Vegan Friendly aanmeldformulier

    Captionless Image

    Vegan Friendly promotie

    De Vegan Friendly promotie is bedoeld om aandacht te geven aan eetgelegenheden, (web)winkels en andere initiatieven met een (deels) veganistisch aanbod. Deelnemers aan deze promotie zijn herkenbaar aan de duidelijke raamsticker op bijvoorbeeld de deur of de digitale variant hiervan op de website. Deelnemers aan deze promotie worden vermeld op de website van de NVV. Deelnemers die ledenpasvoordeel bieden aan NVV-leden worden zo mogelijk óók vermeld in ons kwartaalblad VEGAN Magazine. Deelname aan deze promotie is in principe gratis. Voorwaarde is wel dat de deelname getoond wordt via de bijbehorende raamsticker (of de digitale variant voor website) en/of dat de deelnemer een voordeel toekent aan NVV-leden. Nieuwe aanmeldingen (en tips hiervoor) lopen via dit formulier.