Enquête Embracelet


Voor mijn bachelorproef in de opleiding Communicatiemanagement, optie Commerciële Communicatie aan de Artesis Plantijn Hogeschool voer ik een onderzoek naar aanleiding van de lancering van Embracelet. Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt worden.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. Deze zal slechts 5 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Vriendelijke groeten,
Jolien Thieleman