SET 8 : SOALAN PERCUBAAN SPM 2016 SEJARAH K1 (TERENGGANU)
NAMA : *
Your answer
NAMA SEKOLAH : *
Your answer
NAMA KELAS : *
Your answer
1. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun. Apakah ciri kehidupan tersebut ? *
1 point
2. Maklumat berikut berkaitan dengan kepercayaan dalam tamadun Hwang Ho. *
1 point
Captionless Image
3. Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi *
1 point
Captionless Image
4. Mengapakah mata pelajaran berikut diberi penekanan dalam bidang pendidikan di Athens? *
1 point
Captionless Image
5. Peta 1 menunjukkan kerajaan Maritim di Asia Tenggara *
1 point
Captionless Image
6. Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara . Apakah kepentingan unsur tersebut ? *
1 point
7. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan amalan Sistem Kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah? *
1 point
Captionless Image
8. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua iaitu Surah al-Muddasir, ayat 1 – 7. Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW menerusi surah tersebut? *
1 point
9. Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam *
1 point
Captionless Image
10. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah? *
1 point
Captionless Image
11. Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. *
1 point
Captionless Image
12. Bagaimanakah kerajaan Bani Umaiyah di Andalusía berjaya memajukan pertaniannya? *
1 point
13. Maklumat di bawah berkaitan dengan tindakan pemerintah di Eropah pada masa empayar Turki Uthmaniyah berkembang. *
1 point
Captionless Image
14. Menurut catatan China, perkampungan Ta Shih telah wujud di Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi. Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan *
1 point
15. Ulama Islam mengislamkan golongan raja dan bangsawan terlebih dahulu supaya Islam tersebar luas di Asia Tenggara. Mengapakah ulama Islam bertindak demikian? *
1 point
16. Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut? *
1 point
Captionless Image
17. Maklumat berkaitan pendidikan formal di Tanah Melayu *
1 point
Captionless Image
18. Bandar berikut muncul pada Zaman Kemuncak Pertengahan ( 1300-1600 Masihi ) di Itali. *
1 point
Captionless Image
19. Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain pada abad ke-18? *
1 point
Captionless Image
20. Senarai berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan ekonomi Tanah Melayu *
1 point
Captionless Image
21. Rajah berikut berkaitan dengan dasar British terhadap pekebun kecil *
1 point
Captionless Image
22. Penjajah Barat telah melaksanakan sistem birokrasi Barat di tanah jajahan mereka di Asia Tenggara. Apakah ciri sistem birokrasi tersebut? *
1 point
23. Jadual menunjukkan tokoh tempatan yang telah menentang kuasa British pada abad ke-19. *
1 point
Captionless Image
24. Karya di bawah mendedahkan tentang *
1 point
Captionless Image
25. Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di Eropah pada abad ke-19.
1 point
Captionless Image
26. Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan *
1 point
Captionless Image
27. Rajah di bawah menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
28. Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung dalam piagam di bawah ? *
1 point
Captionless Image
29. Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum merdeka *
1 point
Captionless Image
30. Apakah kesan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ? *
1 point
31. Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April 1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu ? *
1 point
32. Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia pada peringkat awal penubuhan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
33. Maklumat di bawah berkaitan badan perundangan di negara kita. *
1 point
Captionless Image
34. Maklumat berikut berkaitan dengan Perkara 24 dalam Perlembagaan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
35. Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya wakil rakyat *
1 point
36. Apakah persamaan agensi kerajaan di bawah dalam Rancangan Malaya Pertama? *
1 point
Captionless Image
37. Apakah matlamat penubuhan institusi di bawah? *
1 point
Captionless Image
38. Rajah di bawah merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke-19. *
1 point
Captionless Image
39. Apakah antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut? *
1 point
Captionless Image
40. Apakah usaha Malaysia dalam menghadapi era globalisasi? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy