Tworzymy quiz z punktacją w Genially
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie online pt. "Tworzymy quiz z punktacją w Genially" realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu. Prosimy o uważne wypełnienie poniższych pól.

Ważne! Formularz zgłoszeniowy dla jednego nauczyciela

Liczba miejsc ograniczona. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Data: 4.11.2021 (czwartek)
Godzina: 15:30 - 17:45
Miejsce: Link do spotkania wideo w Google Meet zostanie przesłany na podany adres e-mail w dniu spotkania.

Uwaga: Do uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest założenie konta w Genial.ly.  

Dodatkowych informacji udziela prowadząca warsztaty - Aleksandra Olbryś (aleksandra.olbrys@wmbp.edu.pl)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko nauczyciela *
Tylko jedna osoba
Telefon kontaktowy *
Miejsce pracy *
np. Szkoła Podstawowa Nr 100 w Elblągu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 25. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@wmbp.edu.pl 
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia oraz przesyłanie ofert edukacyjno-szkoleniowych WMBP w Elblągu. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia niniejszej formy doskonalenia, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert edukacyjno-szkoleniowych do wycofania się z tej zgody. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia niniejszej formy doskonalenia, a w przypadku wycofania się ze zgody na otrzymywanie ofert edukacyjno-szkoleniowych – zaprzestanie przesyłania ofert edukacyjno-szkoleniowych WMBP w Elblągu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
*
Clear selection
Ważne!
Po kliknięciu "Prześlij" na adres e-mail podany powyżej powinna zostać przesłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia. W przypadku jej braku proszę o sprawdzenie folderu z niechcianymi wiadomościami (Spam).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu. Report Abuse