PLAN DE MOBILIDADE SUSTENTABLE DO CONCELLO DE TUI
Enquisa de percepción actual para a elaboración do Plan de Mobilidade Sustentable do Concello de Tui
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Esta enquisa é anónima coa excepción da IP que empléase no soporte informático desde onde nos envía a enquisa, cuxo uso e asignación solicitamos permiso a continuación. A información aquí recollida almacenarase nos servidores de google. Podes ver a súa política de privacidade en https://policies.google.com/?hl=es.
O concello de Tui recolle estes datos co único obxectivo de coñecer os hábitos de mobilidade dos habitantes do concello de Tui e as súas preferencias ou suxestións de cara a propoñer medidas que garantan o acceso universal, equitativo e seguro ós destinos, actividades, servicios e produtos, reducindo ó mesmo tempo a necesidade de transporte. Ó marcar a casilla que se pode ver abaixo, aceptas a política de privacidade do concello de Tui
A única forma de propoñer medidas axeitadas ás circunstancias particulares de Tui é contando coa información e suxestións que se recollen nesta enquisa, polo que agradecemos que lle dediques un rato a respostala.
As preguntas con asterisco son obrigatorias.
Podes empregar calquera sistema operativo para pc, mac, ios e android 4.4 ou superior.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Información segundo o Reglamento (UE) 2016/679, RGOPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales, 3/2018 de 5 de diciembre, LOPDGDD, relativa a la protección de datos de carácter personal
O responsable do tratamento dos datos é:
CONCELLO DE TUI
CIF: P3605500B
Praza do Concello 1. 36700 Tui
Teléfono: 986 603 625
Contacto Delegado de protección de datos: dpo@tui.gal
Finalidade do tratamento:
A enquisa, a excepción da dirección IP (é un número que identifica, de maneira lóxica e xerárquica, a unha Interface en rede dun dispositivo (computador, tableta, portátil, smartphone) que utilice o protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde ao nivel de rede do modelo TCP/IP), é anónima e a súa finalidade é realizar un estudo sobre a Mobilidade no Concello de Tui e con iso poder dar un mellor servizo ao cidadán.
Lexitimación:
O tratamento dos seus datos baséase no seu consentimento, ao remitirnos voluntariamente o formulario, por interese lexitimo do responsable do tratamento ou por cumprimento dunha obrigación legal.
Período de conservación dos datos persoais:
Os seus datos persoais(a IP do computador) poderanse conservar debidamente bloqueados por un máximo de 3 anos para atender as posibles responsabilidades nadas do tratamento dos seus datos persoais.
Cesións/ Comunicacións de datos:
Os seus datos ( a dirección IP) serán cedidos a “Google”, previo consentimento seu ao comezo da enquisa e só se cederán a outros, nos casos en que existise unha obrigación legal.
Dereitos en relación aos seus datos persoais:
Poderá exercer os dereitos de Dereito de Acceso: Vostede ten dereito a saber se se están tratando os seus datos e a recibir esa información por escrito a través do medio solicitado.
Dereito de Rectificación:
Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos seus datos se estes fosen inexactos ou incompletos.
Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos. Con todo, deberá ter en conta que o dereito de supresión queda limitado cando exista obrigación legal de retención ou bloqueo dos seus datos.
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, a protección de terceiros ou por razóns de interese público importante.
Cando o tratamento dos seus datos estea baseado no consentimento ou sexa necesario para a execución dun contrato ou precontrato e efectúese por medios automatizados, vostede poderá ter dereito á portabilidade dos seus datos, é dicir, a que se lle entreguen en formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, mesmo a remitirllos a un novo responsable.
Calquera interesado poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos e a forma de poñerse en contacto con ela sería dirixir un escrito a Agencia Española de Protección de Datos Personales en C/Jorge Juan n.º 6, 28001 Madrid ou a través da súa sede electrónica en www.agpd.es
Os modelos para a solicitude do exercicio dos seus dereitos atópanse no apartado de Políticas de Privacidade / dereitos do noso sitio web, tamén poderá solicitárnolos por escrito á dirección do responsable e mesmo poderá obtelos na sede electrónica da Autoridade de control en www.agpd.es e deberán ser remitidos á dirección postal ou electrónica do responsable.
Política de privacidade da enquisa *
Required
Política de privacidade de Google *
Required
1. Por favor, indique o seu xénero: *
2. Por favor, indique a súa idade: *
3. ¿Vives no casco urbano de Tui? *
4. Por favor, indique a parroquia do seu domicilio: *
5. Que melloraría da mobilidade de Tui? (marque a que considere máis importante) *
6. Que problema lle parece máis importante? (Numere do 1 ao 4, indicando como 1 o que considere máis importante) *
1
2
3
4
Dificultades para o tránsito peonil
Dificultades para a circulación de coches
Dificultades para a circulación de bicicletas
Dificultades para o tránsito de autobuses
7. Cal foi a orixe ou zona dende a cal comezou a última viaxe que fixo vostede? *
8. Cal é o destino ou zona a cal se dirixe habitualmente? *
9. Cantas viaxes fas ó teu destino habitual nun día? *
10. Hai outro destino ó que fagas viaxes habitualmente, aínda que non sexan diarios? *
11. ¿Cantas viaxes deste segundo tipo fas á semana?
12. Poderías estimar cantas viaxes de calquera tipo (ida ou volta) fas ó día de media?
13. Que modo de transporte sostible cre que se debería potenciar? (Numere do 1 ao 6, indicando como 1 o que máis lle gustaría potenciar) *
1
2
3
4
5
6
Desprazamentos a pé
Transporte público entre parroquias
Transporte público interurbano
Taxi
Bicicleta
Motocicleta ou ciclomotor
14. Que medio de transporte utiliza habitualmente para os seus desprazamentos cotiás? *
15. Indique en que casos adoita desprazarse a pé, sen utilizar outro medio de transporte. *
16. Cando se despraza a pé, que problemas identifica? (Numere do 1 ao 6, indicando como 1 o que considere máis habitual) *
1
2
3
4
5
6
Non hai problema, camiñar polo municipio é sinxelo e cómodo.
As beirarrúas son estreitas e existen elementos que obstaculizan o paso
Existen barreiras arquitectónicas (escaleiras, fortes pendentes, etc.) que dificultan o itinerario
Os pavimentos están deteriorados e dificultan camiñar
A iluminación é insuficiente
A inseguridade
17. Os espazos para o peón (beirarrúas, prazas e rúas peonís) son adecuados para desprazarse a pé con comodidade? *
18. Que medio de transporte público utiliza habitualmente? *
19. Por que utiliza ou utilizaría o transporte público? (Numere do 1 ao 6, indicando como 1 o motivo máis representativo) *
1
2
3
4
5
6
Non teño coche ou moto
Tardo menos ca noutro medio de transporte
É máis barato
É máis sostible e contamínase menos
É máis cómodo
Outras
19. Que melloraría do servizo de transporte público interurbano para animarse a usalo máis? (Numere do 1 ao 8, indicando como 1 o que lle parece máis importante mellorar) *
1
2
3
4
5
6
7
8
Melloraría as frecuencias nas liñas
Melloraría o tempo de viaxe
Melloraría as tarifas
Melloraría a claridade dos itinerarios
Ampliaría o horario do servizo
Melloraría as paradas e os transbordos
Melloraría os vehículos
Melloraría a atención ao cliente e a información
20. Na súa última viaxe cara o traballo, centro de estudos ou actividade de lecer, cantos minutos de duración aproximadamente tivo o recorrido? *
21. Canta distancia percorres ata o teu destino habitual principal?
Clear selection
22. Para que cre que deberían utilizarse os itinerarios peonís en Tui? *
23. Que lle animaría a usar estes itinerarios? (Numere do 1 ao 5, indicando como 1 o que lle parece máis importante para usar máis estos itinerarios en lugar de ir noutro medio de transporte) *
1
2
3
4
5
A existencia de itinerarios peonís ben conectados
A existencia de itinerarios con zonas verdes
Menor densidade e velocidade de tráfico
A proximidade de parques e zonas de lecer
Outras
24. Para que cre que debería utilizarse a bicicleta en Tui? *
25. Que lle animaría a usar a bicicleta? (Numere do 1 ao 5, indicando como 1 o que lle parece máis importante para usar máis a bicicleta) *
1
2
3
4
5
A existencia de carrís bici
A existente de aparcabicis
Menor densidade e velocidade de tráfico
A proximidade dun servizo de alugamento de bicicleta pública
Outras
26. Utiliza habitualmente o coche para os desprazamentos? *
27. Por que utiliza habitualmente o coche? *
28. Ten problemas para aparcar? *
29. No día de onte (no caso de que sexa día laboral), que medio de transporte ou que forma de desprazamento utilizou? *
30. Tivo algún accidente de tránsito nos últimos 5 anos? *
31. Estaría disposto vostede a compartir a súa viaxe con outros membros (Estudantes, compañeiros de traballo, amigos, etc.)? *
32. Cre que Tui debería contar con unha aplicación web ou móbil para indicarlle a localización dos autobuses, horarios previstos e conexión con outros medios de transporte? *
33. Estaría disposto a adquirir ou alugar vehículos con motor eléctrico para o seu desprazamento? *
34. Sinale as limitacións que considera vostede para a adquisición e uso de vehículos con motor eléctrico en Tui (Numere do 1 ao 4, indicando como 1 a opción que lle limita máis á hora de adquirir ou utilizar o vehículo eléctrico.) *
1
2
3
4
Non contar con lugares para a recarga dos vehículos
Alto custo dos vehículos
Non contar con suficientes ingresos no domicilio familiar
Pouca potencia e pouca velocidade para o municipio
35. Comentarios e suxestións de Mobilidade (Opcional)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy