DOTAZNÍK – Rozvoj obce Trnava do r. 2022
Vážení spoluobčané, Obec Trnava v současné době zpracovává strategický plán rozvoje obce v letech 2017 – 2022. Tato strategie by měla být vodítkem pro rozhodování o dalším směřování vývoje obce na následujících pět let, o konkrétních projektech a aktivitách k získání dalších zdrojů pro rozvoj obce. Chtěli bychom, aby strategie byla vytvořena především podle názorů vás občanů. Proto jsme pro vás připravili dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost obce ovlivnit.

DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ. Žádáme Vás, abyste k tomuto dotazníku přistupovali zodpovědně a vyplnili dotazník jen jeden. Jedině tak bude průzkum objektivní a smysluplný. Můžete jej také pohodlně vyplnit na obecních webových stránkách www.trnava.cz. Pokud se rozhodnete vyplnit dotazník v papírové formě, odevzdejte ho do 30. října na těchto místech: Obecní úřad, pošta Trnava. V případě, že budete potřebovat více výtisků, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě nebo si je nakopírovat. Pro urychlení vyhodnocení Vás žádáme, pokud Vám to možnosti dovolí, o vyplnění dotazníku prostřednictvím internetu.

1. Jak hodnotíte následující oblasti v obci Trnava? *
(oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, 0=nemohu posoudit, nemám zkušenost, nechci hodnotit)
1
2
3
4
5
0
Komunikace obecního úřadu s občany
Práce obecního úřadu
Práce zastupitelstva
Podpora zájmových organizací
Péče o památky
Místní komunikace včetně chodníků
Zimní údržba
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Celkový vzhled obce
Bezpečnost v obci
Přírodní prostředí v okolí obce
Množství a kvalita obecní zeleně
Dopravní spoje do okolí
Bezbariérovost obce
Možnost nakupování
Možnosti pro výstavbu rod. domů
Dostupnost bydlení
Kvalita bydlení
Kvalita vzdělávání v ZŠ - 1. stupeň
Kvalita vzdělávání v ZŠ - 2. stupeň
Kvalita zájmového vzdělávání
Kvalita vzdělávání v MŠ
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň sportovního vyžití
Příležitost pro podnikání v obci
Pracovní příležitosti v obci
Mezilidské vztahy
2. Co je pro váš život v obci Trnava nejcennější? *
(křížkem označte maximálně 5 odpovědí)
Required
3. Jaká zařízení Vám v obci chybí? *
(křížkem označte maximálně 5 odpovědí)
Required
4. Která kulturní zařízení či akce v obci postrádáte? *
(křížkem označte maximálně 3 odpovědí)
Required
5. Na které oblasti by se podle Vás měla obec soustředit, měla by je řešit, podporovat? *
(křížkem označte maximálně 10 odpovědí)
Required
6.Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci? *
(křížkem označte maximálně 3 odpovědí)
Required
7.Jsou problémy s čistotou a vzhledem obce? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce? *
(křížkem označte maximálně 3 odpovědí)
Required
8. Které problémové oblasti v obci by měly být v nejbližší době prioritně řešeny? *
(křížkem označte maximálně 3 odpovědí)
Required
9.Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí? *
Required
10. Jakou cestou získávát informace z obecního úřadu? Ohodnoťte kvalitu *
(oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, 0=nemohu posoudit, nemám zkušenost, nechci hodnotit)
1
2
3
4
5
0
Z úřední desky a vývěsek
Z místního rozhlasu
Z infokanálu KBTV
Z internetu (www.trnava.cz)
Ze sociálních sítí (Facebook…)
Od známých, přátel, z doslechu
Jiné
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms