Intresseanmälan exjobbsmässan 2019 / Entry form of interest for the thesis fair 2019
Detta är en intresseanmälan för exjobbsmässan som kommer gå av stapeln den 16 oktober 2019 mellan 12-16 på Creactive i Science Park Mjärdevi. Nedan kommer ni få fylla i en rad olika frågor angående er eventuella medverkan på exjobbsmässan.

Det som krävs för att få vara med på denna mässa är att ni har med minst ett exjobb att erbjuda studenterna när ni står i montern samt att ni enbart få ta med en roll-up per företag. LinTek, Linköpings Teknologers Studenkår, kommer bjuda på både lunch och fika under dagen till de företagsrepresentanter som kommer och ställer ut.

För Talang- och framtidspartner till Creactive ingår det en plats på mässan i partneravtalet. Start-up företag ställer ut utan kostnad på mässan. Övriga företag som inte är samarbetspartners till Creactive eller start-ups betalar 5 000 kr för att ställa ut.

Detta är en intresseanmälan och ger inte en garanterad plats på mässan.

______________

This is the entry if interest for the Thesis Fair that will be held on the 16th of October 2019 at Creactive in Science Park Mjärdevi. Down below you will be asked to fill out a questionnaire regarding your potential attendance at the Thesis Fair.

To attend the fair you will have to bring at least one thesis for the students to apply to at the fair and only bring one roll-up per company. LinTek, The Student Union for Students of the Technical Faculty, will provide you with both lunch at some coffee during the day for the representatives for each company that will be attending.

For the companies that are in partnership with Creactive a place at the fair is included in the cooperation agreement and will attend the fair without any cost. Start-up companies will also attend the fair without any cost. Remaning companies that are not in collaboration with Creacitve and whom are not Start-up companies can attend the fair of the cost of 5 000 kr.

This is an entry of interest and will not give you a guaranteed place at the fair.
Företag *
Your answer
Bolagsform *
Kontaktperson mejl / Contact person email *
Detta är personen som kommer vara er kontaktperson för exjobbsmässan. Till denne person kommer eventuellt avtal skickas till och all nödvändig information. / This is the person who will be the contact person for the thesis fair. This person will recive the potential cooporation agreement and all of the necessary infromation.
Your answer
Organisationsnummer / Corporate identity number *
Your answer
Faktureringsadress samt fakturareferens / Invoice number and the invoice adress *
Your answer
Firmatecknare/behörig att skriva under avtal samt position på bolaget / person authorized to sign for the company *
Your answer
Dataskyddsförordning / Data Protection Regulation *
För att kunna behandla din anmälan, behöver vi spara och behandla ovanstående personuppgifter om dig. Information samlas in av LinTek, som även är personuppgiftsansvarig och lagringsperioden av uppgifterna är fram tills samtliga delar av eventet är slutfört. Samtycket är giltigt under lagringsperioden. Vi delar dina personuppgifter med deltagande aktörer i samband med att de genomför eventet. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta na@lintek.liu.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Kontakta dataskyddsombud@lintek.liu.se för att göra detta. Genom att slutför anmälan samtycker du till ovanstående? / In order to process your application, we need to save and process the above personal data about you. Information is collected by LinTek, who is also responsible for personal data and the storage period of the data is forwarded until all parts of the event are completed. The consent is valid during the storage period. We share your personal information with participating players as they conduct the event. You have the right to withdraw your consent at any time. To do this, contact na@lintek.liu.se. However, note that withdrawal of your consent does not affect the legality of the treatment before the consent was revoked. You have the right to contact us if you want information about the information we hold about you, to request correction, transfer or to request that we limit the processing, to object or request the deletion of your information. Contact dataskyddsombud@lintek.liu.se to do this. By completing the registration, do you agree to the above?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LinTek. Report Abuse - Terms of Service