แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 (รูปแบบออนไลน์)
“เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น”

The 2021 National Population Conference
April 30, 2021. 09.00 a.m. – 04.00 p.m. (Online Conference via WebEx platform)
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนออนไลน์
รายละเอียดการชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน (พร้อมการเป็นสมาชิกสมาคมฯ)
ผู้นำเสนอ 800 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ online 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (MORE INFORMATION)
สมาคมนักประชากรไทย (Thai Population Association)
Telephone: 024410201-4 ต่อ 532
Website: www.thaipopulation.org
Email: thaipopulationasst@gmail.com
คำชี้แจง การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
การลงทะเบียนนี้ จำเป็นต้องให้ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งหรือาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว และเป็นฐานข้อมูลสำหรับส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมในอนาคต ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลัง
ท่านได้อ่านคำชี้แจง และยอมรับการลงทะเบียนต่อไปหรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse